Klikkere ved Det odontologiske fakultet

Informasjons og ressursside for ansatte

Klikkere er et nytt interaktivt undervisningsverktøy. Foto: Fredrik Haugen Pedersen

Hva er klikkere?

Klikkere er et responssystem (mentometerknapper) hvor hver enkelt student får en liten sender utdelt. Underviseren kan stille spørsmål med flere svaralternativer, og studentene kan via sin "klikker" velge et svaralternativ.

Klikkere kan brukes for å:

  • øke studentenes aktive deltakelse i undervisningen

  • bedre kommunikasjonen mellom undervisere og studenter

Studenter svarer på spørsmål ved å trykke på en knapp som angir svaralternativ og svarfordelingen blant studentene vises umiddelbart - helt anonymt.

Og ikke minst – det er morsomt i bruk!

Her er noen eksempler på bruksområder til klikkerne i undervisningssammenheng:

  • Ved å stille spørsmål studenter kan svare på er det lettere for underviser å sjekke om studentene har forstått viktige kunnskapsmål (kan jeg gå videre, eller må vi repetere?)

  • Studentene får også en god pekepinn på hva de trenger å jobbe mer med, om de svarer feil. Samtidig får studentene bekreftet at de ikke er de eneste som har svart feil.

  • Svarene fra studentene kan omarbeides til undervisningsmateriale: Variasjoner og individuelle forskjeller kan illustreres anonymt og bli grunnlag for diskusjoner. Man kan også stille sensitive spørsmål, tvetydigheter kan avklares og diskuteres.

  • Verktøyet fremmer diskusjoner. Ofte er det et fåtall som tar ordet i undervisningen, men med klikkere kommer flere synspunkter til uttrykk.

  • Underviseren kan evaluere kurs og enkeltforelesninger underveis og få rask tilbakemelding.

Systemet vi bruker

Programvare

Vi har tre sett med klikkere. To bager med 64 klikkere som dekker et helt tannlegestudentkull og et sett på 32 klikkere som dekker et tannpleierstudentkull. Systemet vi har kjøpt inn er levert av Turning Technologies. Settene heter OD-GV-klikkere-32-1, OD-GV-klikkere-64-1OD-IOB-klikkere-64-1. Klikkere reserveres i Outlook og kan deretter hentes hos IT(gv) eller i resepsjonen på IOB.

I bruk

En trenger å installere programvaren TurningPoint på de maskinene som skal brukes til å lage eller vise presentasjoner som bruker klikkere.

Programmvare

Du kan installere programmet TurningPoint på din kontor-PC selv. Dette gjør du ved å åpne lenken software.uio.no i Internet Explorer. Søk TurningPoint og klikk "INSTALL". Programmet skal være tilgjengelig etter kort tid på din Start-meny. Kontakt IT-avdelingen om du trenger hjelp.

På din bærbare- eller hjemme-PC kan du laste ned programmet og installere de selv.

Komme i gang

I auditoriet

Klikkerne deles ut til studentene før undervisningen. Faglærer er ansvarlig for å få alle klikkerne returnert etter undervisningen. Klikkerne identifiseres med et nummer på forsiden. Derfor kan klikkerne også brukes til enkle tester og konkurranser der en noterer hvem som har fått hvilken klikker. Det vil også være mulig å knytte nummer på klikker mot for eksempel kullister.

Publisert 9. des. 2015 13:35 - Sist endret 12. okt. 2017 10:27