For oppvarming av kopperamalgamtabletter.

Om objektet: Melketannsfyllinger.
Objektnummer: DOS 0249
Kategori: Amalgamskje
Materiale: Metall
Tilstand: -God
Mål/vekt: L: 16.4,cm 1.7 cm
Amalgamskje