Nettsider med emneord «Biofilm»

Teeth inside a mouth, where one of the front teeth is substituted with an empty room and an implant is visible in the gum
Publisert 8. jan. 2018 16:37

Molecules that are more often known for their potential to cause cancer may have a new, health-promoting role.  Scientists are now discovering how these «radicals» may be used to prevent infections and promote the long-term success of dental implants.

Publisert 17. des. 2017 18:58

David Wiedmer has publicly defended his doctoral dissertation TiO2 dark catalysis in biomedical applications. Department of Biomaterials congratulates David on his great achievement!

Bilde av tenner i en munn, der den ene fortanna skulle stått er det et tomrom, og et implantat stikker synlig opp av tannkjøttet.
Publisert 14. des. 2017 10:05

Molekyler som blant annet kan forårsake kreft kan få en ny, helsebringende rolle. Nå er forskere her ved fakultetet på sporet av hvordan «radikalene» kan tas i bruk til å hindre problemer rundt implantater og bidra til at de holder seg stabile.

Image may contain: Arm, Room, Hand, Photography.
Publisert 6. des. 2017 19:47

Biomaterials hosts an open seminar on bone-anchored implants and the ramifications of increasing antimicrobial resistance on implant-related infections.

The logos of the four cooperating institutions, Forsyth, University of Illinois at Chicago, Unicamp and University of Oslo.
Publisert 28. nov. 2017 17:40

Institute of Oral Biology was recently awarded a significant grant to another project managed by Professor Fernanda Petersen.

Logoene til de fire samarbeidende institusjonene på prosjektet: Forsyth, University of Illionois at Chicago, Unicamp og UiO.
Publisert 28. nov. 2017 15:56

Institutt for oral biologi mottok nylig en betydelig tildeling til nok et prosjekt professor Fernanda Petersen skal lede.

Publisert 12. juli 2017 18:24

Group of enthusiastic biomaterials researchers and microbiologists joined their forces last week to discuss the future challenges related to implantable medical devices in the world without antibiotics.

Publisert 5. apr. 2017 10:46
Publisert 30. sep. 2016 15:00

I over 20 år har forskere prøvd å forstå hvordan man kan manipulere bakterien Streptococcus mitis. Professor Fernanda Petersen sin forskningsgruppe har nettopp publisert en ny artikkel som kan være et vendepunkt på dette feltet.

Publisert 2. sep. 2015 18:32

I forbindelse med prøveforelesningen til doktorgradskandidaten Ingun Lund Witsø, inviterte CrossTalk-gruppen ved Institutt for oral biologi til et minisymposium, med tittelen: "To be or not to be in biofilm?"

Publisert 1. sep. 2015 08:23

An artificial molecule can impair the E.coli-bacteria’s aptitude to cause illness. This may have wider impact than solely for the illnesses this bacteria causes. The discovery may also prove a valuable contribution in the struggle against the increasing threat from antibiotics resistance.

Publisert 19. aug. 2015 12:50

CrossTalk-gruppa ved Institutt for oral biologi inviterer til et minisymposium, i forbindelse med prøveforelesningen til doktorgradskandidat Ingun Lund Witsø.

Publisert 18. aug. 2015 09:07

Et kunstig molekyl har vist seg å kunne ødelegge for E.coli-bakteriens evne til å framkalle sykdom. Det kan få følger for mer enn de sykdommene som denne bakterien forårsaker. Funnet kan nemlig også bidra i kampen mot den økende trusselen fra antibiotikaresistens.

Publisert 10. mars 2014 13:33

A randomized, blinded, four-arm, placebo controlled trial.

Publisert 14. jan. 2014 12:06
Publisert 14. jan. 2014 12:04
Publisert 2. mai 2013 13:25

Dette er historien om en idé født ved Institutt for oral biologi ved Det odontologiske fakultet med barselhjelp fra Kjemisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. En idé som har vokst langt utover «barndomshjemmet».

Publisert 2. jan. 2013 09:26

Bakterier er sosiale organsimer, og trives best i tette samfunn. Kommunikasjon er viktig i oppbyggingen av et bakteriesamfunn. Dersom vi kan blokkere kommunikasjonen, kan vi hindre dem i å slå seg ned og forårsake infeksjoner. 

Publisert 3. sep. 2012 10:27