Nettsider med emneord «CrossTalk»

Publisert 9. juli 2015 15:45

Rabia Khan finalized her PhD with a presentation of her thesis at the Department of Oral Biology June 29.

Publisert 19. aug. 2015 12:50

CrossTalk-gruppa ved Institutt for oral biologi inviterer til et minisymposium, i forbindelse med prøveforelesningen til doktorgradskandidat Ingun Lund Witsø.

Publisert 18. aug. 2015 09:07

Et kunstig molekyl har vist seg å kunne ødelegge for E.coli-bakteriens evne til å framkalle sykdom. Det kan få følger for mer enn de sykdommene som denne bakterien forårsaker. Funnet kan nemlig også bidra i kampen mot den økende trusselen fra antibiotikaresistens.

Publisert 1. sep. 2015 08:23

An artificial molecule can impair the E.coli-bacteria’s aptitude to cause illness. This may have wider impact than solely for the illnesses this bacteria causes. The discovery may also prove a valuable contribution in the struggle against the increasing threat from antibiotics resistance.

Publisert 1. juli 2015 14:43

Rabia Khan disputerte med sitt doktorgradsprosjekt på Institutt for oral biologi  29. juni.

Publisert 2. sep. 2015 18:32

I forbindelse med prøveforelesningen til doktorgradskandidaten Ingun Lund Witsø, inviterte CrossTalk-gruppen ved Institutt for oral biologi til et minisymposium, med tittelen: "To be or not to be in biofilm?"

Foto av en skål med streptococcus pneuoniae bakterier som holdes opp av en hånd med blå hanske.
Publisert 6. juni 2017 13:10

Tenk hvis vi kunne snakke med bakterier og fortelle dem hva de skal, og kanskje enda bedre: hva de ikke skal gjøre! Det er ikke langt fra framtidsscenariet en forskergruppe ved Institutt for oral biologi jobber mot.

Prismottaker Junges stilt opp fra venstre som nummer fire i en rekke av seks mennesker. Han holder pris-plaketten i hendene.
Publisert 27. juli 2016 07:00

Roger Junges, Ph.d.-candidate at the Faculty of Dentistry (FOD), University of Oslo, was recognized with the prestigous «LION Dental Research Award for Young Investigators in Oral Health Research» at the International Association for Dental Resarch (IADR) General Session.

Foto av en skål med streptococcus pneuoniae bakterier som holdes opp av en hånd med blå hanske.
Publisert 6. juni 2017 13:10

Tenk hvis vi kunne snakke med bakterier og fortelle dem hva de skal, og kanskje enda bedre: hva de ikke skal gjøre! Det er ikke langt fra framtidsscenariet en forskergruppe ved Institutt for oral biologi jobber mot.

Photo of a tray with streptococcus pneuoniae bacteria held up by a hand with blue plastic gloves
Publisert 9. juni 2017 12:26

Imagine if we could talk to bacteria and tell them what they should do, or perhaps even better: what they should not do! This scenario is not so distant from what a research group at the University of Oslo (UiO) is working towards

Prismottaker Junges stilt opp fra venstre som nummer fire i en rekke av seks mennesker. Han holder pris-plaketten i hendene.
Publisert 27. juli 2016 07:00

Roger Junges, doktorgradsstipendiat ved Det odontologiske fakultet (OD), Universitetet i Oslo, ble tildelt den anerkjente «LION dental research award for young investigators in oral health research» ved hovedkonferansen til International Association for Dental Resarch (IADR).