Nettsider med emneord «DIKU»

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, begivenhet, ungdom, team, samfunnet.
Publisert 15. mars 2019 16:05

Antimikrobiell resistens (AMR) er en av de største truslene mot menneskers helse. For å oppnå effektive løsninger for å takle AMR-krisen, kreves det tverrfaglig innsats i akademia blant forskere i samarbeid med beslutningstakere, legepersonell og andre stakeholdere.

Image may contain: Social group, Event, Youth, Team, Community.
Publisert 15. mars 2019 16:05

Antimicrobial resistance (AMR) is one of the largest threats to human health. To achieve effective responses in tackling the crisis of AMR, collaborative, multidisciplinary efforts of educators, researchers, policy-makers, practitioners and other stakeholders are called upon.

En menneskemodell som viser munnhulen og svelget. Foto: Fernanda Petersen, IOB
Publisert 27. apr. 2015 16:13

Munnhulen og nesehulen danner sammen inngangen til fordøyelseskanalen og luftveiene. Disse miljøene har både spesifikke og felles mikrober. Her finnes det bakterier som kan føre til sykdommer i munnen, luftveiene og andre deler av kroppen, spesielt når balansen i det normale mikrobielle samfunnet blir forstyrret.

A human model of the aerodigestive tract. Photo: Feran
Publisert 27. apr. 2015 15:51

The oral cavity is a port of entry to the digestive and respiratory tracts, forming part of the aerodigestive tract. Different sites in the aerodigestive tract are characterized by specific microbiomes, which despite differences in composition, share several of the same microbial inhabitants. Among these, are microorganisms with relevance to oral and respiratory health and disease.