Personer med emneord «Disputas»

Navn Telefon E-post Emneord
Enger, Tone Rådgiver +47 22855115 tone.enger@econ.uio.no Opptak, Avhandlinger, Eksamen, Prøveforelesning, Ph.d., Emner, Disputas
Erlingsson, Eric Jon Overingeniør +47 22845884 +47 45278869 (mob) e.j.erlingsson@medisin.uio.no Disputas, Arrangementer, AV-tjenester
Førland, Ragnhild Norheim Seniorkonsulent +47 22856983 r.n.forland@ilos.uio.no Administrasjon, Disputas, Arrangementer, Innkjøp, Gjesteforskere, faglig-sosiale midler, Sosiale medier
Handberg, Hege Rådgiver +47-22850331 hege.handberg@teologi.uio.no Forskerutdanning, Ph.d., Kvalitetssystem, Regelverk, Disputas
Liendo, Anna Maria Førstekonsulent +47 22845881 90287505 a.m.liendo@medisin.uio.no Ph.d., Forskningsadministrasjon, Administrasjon, Forskerutdanning, Prøveforelesning, Disputas, doktorgradsprogrammet
Reiersen, Oliver Førstekonsulent +47 22841923 oliver.reiersen@iakh.uio.no Forskerskole, Disputas, Forskerutdanning, Prosjekter
Saddique, Silje Asheim Rådgiver +47 41365918 (mob) s.a.saddique@medisin.uio.no Administrasjon, Forskerutdanning, Ph.d., Avhandlinger, Prøveforelesning, Disputas
Skei, Caroline Strutz Seniorkonsulent +47 22845073 c.s.skei@ifikk.uio.no Ansettelser, Lederstøtte, Saksinnmelding, Disputas
Skjelvik, Birgit Avdelingsingeniør +47 22859013 +47 93 66 78 22 birgits@medisin.uio.no Arrangementer, Disputas
Voss Rygnestad, Evelyn Seniorkonsulent 22851384 e.v.rygnestad@medisin.uio.no Legemedonasjon, Ekstern undervisning, De Schreinerske Samlinger, Reiserefusjon for eksterne, UiOs pårørendetelefon, Disputas
Whiting, Matthew Rix Seniorkonsulent - EILIN 22844717 41479402 (mob) m.r.whiting@sv.uio.no EILIN, Digitalundervisning, Hybridundervisining, Disputas, Brukerstøtte, Leganto