Personer med emneord «Genetikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Andreassen, Ole Professor +47 99038893 (mob) ole.andreassen@medisin.uio.no Psykisk helse, Genetikk, MRI, Psykofarmaka
Anmarkrud, Jarl Andreas Senioringeniør +47 22851866 +47 93299849 (mob) j.a.anmarkrud@nhm.uio.no Molekylærbiologi, Genetikk, Metagenomikk, Evolusjon
Askelund, Jo Adrian Dahl 936 60 410 jaaskelu@student.sv.uio.no Klinisk psykologi, Genetikk, Utviklingspsykopatologi
Ayorech, Ziada Forsker +47 22840885 ziada.ayorech@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Genetikk
Bjørndal, Ludvig Daae Stipendiat l.d.bjorndal@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, PROMENTA, Genetikk, livskvalitet, wellbeing, Vitnepsykologi
Carlsen, Karin C. Lødrup Professor I 22118765 k.c.l.carlsen@medisin.uio.no Astma og allergi, Barn, Lungefunksjon, Atopisk eksem, Genetikk, Miljøfaktorer
Esguerra, Camila Vicencio Gruppeleder +47 22840534 c.v.esguerra@ncmm.uio.no Epilepsi, Genetikk, Farmakologi
Frengen, Eirik Professor eirik.frengen@medisin.uio.no Genetikk, Genomikk
Harbo, Hanne-Cathrin Flinstad Professor II +4799546680 h.c.f.harbo@medisin.uio.no Genetikk, Epidemiologi, Hjerne og nervesystem, Multippel sklerose
Høgestøl, Einar August Førsteamanuensis 41108981 e.a.hogestol@psykologi.uio.no Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Nevropsykologi, Genetikk
Jungersen Andresen, Ina Stipendiat inajan@ibv.uio.no Encellethet, Genetikk, Evolusjonsbiologi, Utviklingsbiologi, Flercellethet
Kozlowski Mayerhofer, Lilian Juliane Stipendiat +47 94081966 l.j.k.mayerhofer@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Resiliens, Genetikk
Mathelier, Anthony Gruppeleder +47 22840561 +47 91638461 (mob) anthony.mathelier@ncmm.uio.no Genetikk, Genregulering, Bioinformatikk, Kreft, Transkripsjon faktor, MicroRNA
Paus, Benedicte Professor II +47 91323334 benedicte.paus@medisin.uio.no Genetiske bindevevsykdommer, Genetikk, Sjeldne genetiske tilstander
Randen, Ingrid Førsteamanuensis ingrid.randen@medisin.uio.no Immunologi, Genetikk
Skaug, Eirunn Stipendiat eirunn.skaug@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Personlighetspsykologi, psykisk helse, Arv og miljø, Genetikk
Skauli, Nadia Førstekonsulent +47-22851030 nadia.skauli@medisin.uio.no Ekstracellulært matriks, Nevrodegenerative sykdommer, Genetikk, Hjernen og nervesystemet, Vannkanaler
Smajlagic, Dinka Postdoktor +47 22845126 dinka.smajlagic@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi, Genetikk, epigenetics
Strømme, Petter petter.stromme@medisin.uio.no Psykisk utviklingshemming, Genetikk, Epidemiologi
Tsotsi, Stella Postdoktor +47 22845157 stella.tsotsi@psykologi.uio.no Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi, Genetikk, Klinisk nevropsykologi
Undlien, Dag Erik Professor d.e.undlien@medisin.uio.no Livsvitenskap, Genetikk, Epigenetikk
Zucknick, Manuela Førsteamanuensis +47 22851193 +47 90812078 (mob) manuela.zucknick@medisin.uio.no biostatistikk, kreft, risiko prediksjon, integrerende genomikk, genetikk, epidemiologi