Nettsider med emneord «NFR»

En menneskemodell som viser munnhulen og svelget. Foto: Fernanda Petersen, IOB
Publisert 27. apr. 2015 16:13

Munnhulen og nesehulen danner sammen inngangen til fordøyelseskanalen og luftveiene. Disse miljøene har både spesifikke og felles mikrober. Her finnes det bakterier som kan føre til sykdommer i munnen, luftveiene og andre deler av kroppen, spesielt når balansen i det normale mikrobielle samfunnet blir forstyrret.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, begivenhet, ungdom, team, samfunnet.
Publisert 15. mars 2019 16:05

Antimikrobiell resistens (AMR) er en av de største truslene mot menneskers helse. For å oppnå effektive løsninger for å takle AMR-krisen, kreves det tverrfaglig innsats i akademia blant forskere i samarbeid med beslutningstakere, legepersonell og andre stakeholdere.

Bildet viser en nyfødt baby som ligger på ryggen og to hanske-kledte hender behandler babyen.
Publisert 18. okt. 2017 07:11

Professor Fernanda Petersens forskergruppe ved Institutt for oral biologi (IOB) er nettopp tildelt åtte millioner kroner fra Forskningsrådet for å forske på antibiotikaresistens hos premature barn.

Logoene til de fire samarbeidende institusjonene på prosjektet: Forsyth, University of Illionois at Chicago, Unicamp og UiO.
Publisert 28. nov. 2017 15:56

Institutt for oral biologi mottok nylig en betydelig tildeling til nok et prosjekt professor Fernanda Petersen skal lede.

Bilde av slott på en høyde på andre sida av en elv i Praha.
Publisert 1. nov. 2017 12:46

Forskere fra Det odontologiske fakultet dro utenlands denne uka for å lære mer om prosjektledelse og CV-bygging.

Publisert 2. mai 2016 11:08
Bilde av de to forskerne som smiler. De sitter bak en pult, med en modell av et menneskedhode med kjeve og hals eksoponert på pulten.
Publisert 15. jan. 2018 15:58

Forskningsprosjekt med to sentrale deltakere fra Det odontologiske fakultet fikk stor tildeling fra Norges forskningsråd.

A human model of the aerodigestive tract. Photo: Feran
Publisert 27. apr. 2015 15:51

The oral cavity is a port of entry to the digestive and respiratory tracts, forming part of the aerodigestive tract. Different sites in the aerodigestive tract are characterized by specific microbiomes, which despite differences in composition, share several of the same microbial inhabitants. Among these, are microorganisms with relevance to oral and respiratory health and disease.

The logos of the four cooperating institutions, Forsyth, University of Illinois at Chicago, Unicamp and University of Oslo.
Publisert 28. nov. 2017 17:40

Institute of Oral Biology was recently awarded a significant grant to another project managed by Professor Fernanda Petersen.

Image may contain: Social group, Event, Youth, Team, Community.
Publisert 15. mars 2019 16:05

Antimicrobial resistance (AMR) is one of the largest threats to human health. To achieve effective responses in tackling the crisis of AMR, collaborative, multidisciplinary efforts of educators, researchers, policy-makers, practitioners and other stakeholders are called upon.

Publisert 17. juli 2015 18:14

Two of our researchers spent a sunny weekend in Grenoble - deep in the underbelly of the European Synchrotron Radiation Facility!

Publisert 20. nov. 2015 14:40

Winter is coming so Department of Biomatrials decided to bring some light into the growing darkness in the  form of an exciting scientific seminar.

Publisert 12. mars 2019 19:34

Zhu Hao from Huazhong University of Science and Technology joined our group for one and a half years to teach us about Chinese traditions and cuisine (and do a bit of science at the side).

Image may contain: Headphones, Forehead, Nose, Face, Smile.
Publisert 21. juni 2021 17:43

Victor A. Jankowski's master thesis on polyphenolic nanocoatings for dental implants won this year's best master thesis award at the Faculty of Dentistry. Well done, Victor!

Image may contain: Research, Chemist, Science, Job, Laboratory.
Publisert 27. juni 2022 18:21

Dyala Bakir's master thesis on polyphenolic nanocoatings for dental implants won this year's best master thesis award at the Faculty of Dentistry. Well done, Dyala!