Nettsider med emneord «RESISPART»

Studenter og forskere fra USA og Norge møttes i Brasil for det årlige RESISPART møtet
Publisert 17. feb. 2020 10:38

Forskere fra UiO, University of Illinois at Chicago, Forsyth Institute og J. Craig Venter Institute reiste til Piracicaba Dental School på University of Campinas i Brasil. Målet med reisen var å samle studenter og forskere fra forskjellige institusjoner for å diskutere og presentere deres siste funn innenfor antimikrobiell resistens feltet (AMR).

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, begivenhet, ungdom, team, samfunnet.
Publisert 15. mars 2019 16:05

Antimikrobiell resistens (AMR) er en av de største truslene mot menneskers helse. For å oppnå effektive løsninger for å takle AMR-krisen, kreves det tverrfaglig innsats i akademia blant forskere i samarbeid med beslutningstakere, legepersonell og andre stakeholdere.

Image may contain: Social group, Event, Youth, Team, Community.
Publisert 15. mars 2019 16:05

Antimicrobial resistance (AMR) is one of the largest threats to human health. To achieve effective responses in tackling the crisis of AMR, collaborative, multidisciplinary efforts of educators, researchers, policy-makers, practitioners and other stakeholders are called upon.