Nettsider med emneord «Skikkethet»

Publisert 7. nov. 2019 14:13

Skikkethetsvurdering foretas i bachelorprogrammet i tannpleie og masterprogrammet i odontologi, der man i yrkesutøvelsen kommer i nær kontakt med pasienter.

Publisert 5. des. 2016 11:33

Skikkethetsvurdering foretas i forbindelse med utdanning til ulike yrker der yrkesutøveren kommer i nær kontakt med andre mennesker.