Nettsider med emneord «aquaporins»

Publisert 10. nov. 2010 13:35
Publisert 9. nov. 2010 14:23
Publisert 4. okt. 2010 20:00

Mål for prosjektet: Undersøke cellefysiologiske forandringer i spyttkjertelepitel fra Sjøgrens-pasienter.

Publisert 4. okt. 2010 18:31

Vi ønsker å heve forståelsen av utviklingsfysiologiske prosesser i spyttkjertelepitel.  I tillegg har vi et mål å få en bedre forståelse av vannkanalers rolle hos pasienter med nedsatt salivaproduksjon.