Personer med emneord «arkiv»

Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Lena Seksjonssjef +47 22855330 +47 95921564 lena.andersen@admin.uio.no ePhorte, Prosjektledelse, Arkiv
Berg, Anne-Gro Seniorrådgiver +47 22857776 a.g.berg@admin.uio.no Rådgivning, arkiv, ePhorte, RPA
Borge, Henrik Arnold Seniorkonsulent +47 22844053 h.a.borge@admin.uio.no Arkiv, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte, Innsynsbegjæringer
Eriksen, Hanne Seniorkonsulent +47 22854482 hanne.eriksen@admin.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker
Gløtberget, Mari Ringnes Avdelingsingeniør m.r.glotberget@ikos.uio.no Norsk Folkeminnesamling (NFS), Arkiv, Kulturhistorie, Folklore og folkeminne, Digitalisering, Digital kulturarv
Halvorsen, Anne Britt Arkivansvarlig - Rådgiver 22 85 98 04 a.b.halvorsen@khm.uio.no Arkiv, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Kurs
Hartvig, Gunnar Rådgiver +47 22845587 gunnar.hartvig@admin.uio.no dokumentasjonsforvaltning, arkiv, ePhorte
Holsted, Are Rådgiver +47 22844058 are.holsted@admin.uio.no Arkiv, Rapportering, Brukerstøtte, Opplæring, Rådgivning, ePhorte
Lamprecht, Tino Førstekonsulent +47 22856945 tino.lamprecht@admin.uio.no Arkiv, ePhorte, Superbruker
Langseth, Solfrid Oppedal Seniorkonsulent +47 22844433 s.o.langseth@admin.uio.no Arkiv, ePhorte
Lopez Munoz, Yamila Rådgiver +47 22852242 y.l.munoz@admin.uio.no Arkiv, ePhorte, Journalføring, brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, innsynsbegjæringer, Postmottak
Moe, Øystein Seniorkonsulent +47 22856490 oystein.moe@admin.uio.no Arkiv, ePhorte
Nilsen-Nygaard, Astrid Seniorkonsulent +47 22854393 astrid.nilsen-nygaard@admin.uio.no Arkiv, ePhorte
Nystøyl, Toralf Seniorrådgiver +47 22857373 toralf.nystoyl@admin.uio.no Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte
Opsahl, Heidi Anita Seniorkonsulent +47 22850396 h.a.opsahl@teologi.uio.no Personaladministrasjon, Arkiv, ePhorte
Pandey, Karianne Labråten Rådgiver +47 22859333 k.l.pandey@khm.uio.no Arkiv, ePhorte, Dokumentasjon, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Topografisk arkiv
Rodríguez, Carlos Romeo Seniorkonsulent +47 22840500 +47 95205142 (mob) c.r.rodriguez@ncmm.uio.no Skilting, Innkjøp, UiO-noark, Fakturaer, Arkiv, Basware, ePhorte, Cristin, Refusjoner, Attester, Resepsjon, Postmottak, Post, Oracle, Bilag
Salazar, John Erick Avdelingsleder +47 22856773 j.e.salazar@admin.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker, Teamleder
Stunes, Lene Seniorkonsulent lene.stunes@admin.uio.no arkiv, ePhorte
Sæther, Liv Seniorrådgiver +47 22858935 liv.sather@stk.uio.no Budsjett, Regnskap, Arkiv, Personaladministrasjon
Trandheim, Åse Torunn Avdelingsleder +47 22856365 +47 47673185 (mob) a.t.trandheim@admin.uio.no Arkiv, Eldre arkiv Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Innsynsbegjæringer, Kurs
Valdal, Tone Grethe Seniorkonsulent t.g.valdal@admin.uio.no Arkiv, ePhorte
Venturi, Francesco Professor +47 22845950 francesco.venturi@ilos.uio.no Italiensk, Italiensk litteratur, Italia, Renessanse, Tidlig moderne litteratur, Moderne litteratur, Samtidslitteratur, Eksegese, Arkiv, Tekstkritikk
Vibe, Ingeborg Rådgiver +47 22845312 ingeborg.vibe@admin.uio.no Arkiv, ePhorte, Brukerstøtte, Support, kurs