Nettsider med emneord «salivary gland»

Publisert 11. jan. 2017 10:28
Publisert 4. okt. 2010 18:31

Vi ønsker å heve forståelsen av utviklingsfysiologiske prosesser i spyttkjertelepitel.  I tillegg har vi et mål å få en bedre forståelse av vannkanalers rolle hos pasienter med nedsatt salivaproduksjon.