Nettsider med emneord «streptococci»

Photo of a tray with streptococcus pneuoniae bacteria held up by a hand with blue plastic gloves
Publisert 9. juni 2017 12:26

Imagine if we could talk to bacteria and tell them what they should do, or perhaps even better: what they should not do! This scenario is not so distant from what a research group at the University of Oslo (UiO) is working towards

Foto av en skål med streptococcus pneuoniae bakterier som holdes opp av en hånd med blå hanske.
Publisert 6. juni 2017 13:10

Tenk hvis vi kunne snakke med bakterier og fortelle dem hva de skal, og kanskje enda bedre: hva de ikke skal gjøre! Det er ikke langt fra framtidsscenariet en forskergruppe ved Institutt for oral biologi jobber mot.

Publisert 30. sep. 2016 15:00

I over 20 år har forskere prøvd å forstå hvordan man kan manipulere bakterien Streptococcus mitis. Professor Fernanda Petersen sin forskningsgruppe har nettopp publisert en ny artikkel som kan være et vendepunkt på dette feltet.

Bilde av de tre forfatterne oppstilt.
Publisert 21. apr. 2016 13:50

For å ruste oss mot store helseutfordringer som resistens mot antibiotika og vaksiner, kan det bli avgjørende med bedre forståelse av genoverføring i bakterier. En ny, omfattende studie bringer kunnskapen om hvordan bakterier tar opp DNA og overfører gener, en vesentlig mekanisme bak spredning av antibiotikaresistens, til et helt nytt nivå.

Publisert 12. juni 2015 11:14

Professor Don Morrison fra University of Illionis vil snakke om Streptococcus. Åpent for alle.

Publisert 9. nov. 2010 12:28