Antibiotic treatment selects for antimicrobial resistance in the microbiota – How long is short enough?

Tuesday series: Let's talk about microbiomes – Dag Berild.

Image may contain: Glasses, Glasses, Smile, Chin, Vision care.

Foto: Akademikerne.

Dag Berild er dr.med., spesialist i infeksjonssykdommer og professor ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han er tidligere overlege og leder av antibiotikastyringsprogrammet ved Oslo universitetssykehus og er en viktig samarbeidspartner i internasjonale prosjekter ledet av professor Fernanda Petersen ved vårt fakultet.

Published Sep. 21, 2022 1:48 PM - Last modified Sep. 21, 2022 1:48 PM