Prøveforelesning - Qalbi Khan

Qalbi Khan

vil presentere sin prøveforelesning i forbindelse med søknad på stilling som professor/førsteamanuensis i odontologi (oral anatomi) med temaet: "Fra tannutvikling til et funksjonelt tannsett; mekanismer, morfologi og funksjon".

 

 

Prøveforelesningen er åpen for alle og kan ses her

Velkommen!

Published Aug. 10, 2021 12:26 PM - Last modified Aug. 12, 2021 12:25 PM