Seminar om ekstern finansiert virksomhet

Ekstern finansering blir stadig viktigere. Men hvordan skal man som forsker manøvrere seg i dette landskapet? Det kan du lære mer om dersom du tar turen opp til store Domus Odontologica 8. mars. Da arrangeres det nemlig et seminar om eksternt finansiert virksomhet.

Påmelding til lunsj

Program

Dato: Onsdag 8. mars 9:00-15:00

Sted: Store auditorium, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, Bygg A1, 0372 Oslo

Målgruppe: Fast og midlertidig vitenskapelig ansatte ved Det odontologiske fakultet

9:00 – 9.05 Velkommen. Dagens program. Instituttleder Hans-Christian Åsheim.

9:05 – 9.20 Forskning og forskningsfinansiering ved UiO. Viserektor Knut Fægri.

Søkemuligheter

9.20 – 9.35 UiOs nettsider om, og støtte for finansiering av forskning og mobilitet. Prof. Karl Schenck

9.35 – 10.35 EU finansiering. Seniorrådgiver Mette Topnes og seniorrådgiver Torunn Hancke, UiOs EU-kontor.

10.35 – 10.50 Pause

10.50 – 11.25 Programmer ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Seniorrådgiver Anette Løken og seniorkonsulent Lars Solheim, Seksjon for forskning, utdanningsstøtte og internasjonalisering, UiO.

11.25 – 12.00 Hva støtter Norges forskningsråd? Seniorrådgiver Rune Rambæk Schjølberg, NFR.

12.00 – 12.30 Pause

Verksted

12.30 – 12.45 Valgets kvaler: hvor skal vi søke? Noen personlige erfaringer. Professor Ståle Petter Lyngstadaas

12.45 – 13.00 Hva er en god søknad? Prodekan Linda Bergersen

13.00 – 13.15 Skrive søknad: nytter det? Gjennomgåelse av en NFR evaluering. Karl Schenck

13.15 – 13.30 Pause

13.30 – 14.45 Gruppearbeid: Hva skal til for at jeg kan skrive en god søknad om EFV? Hvordan kan vi utvide mulighetene? Hans-Christian Åsheim

14.45 – 15.00 Veien videre. Diskusjon. Hans-Christian Åsheim

 

Publisert 1. feb. 2017 11:24 - Sist endret 27. okt. 2017 13:08