Forskningsarrangementer - Side 5

Tid og sted: 31. okt. 2014 11:15, Auditorium 1, Geitmyrsveien 69

Master Tone Berge Enger ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Oral distress and new etiological aspects of Sjögren's syndrome.

Tid og sted: 31. okt. 2014 09:15, Auditorium 1, Geitmyrsveien 69

Master Tone Berge Enger ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of the Hippo signaling pathway in development, health and disease.

Tid og sted: 10. sep. 2014 10:15 - 11:45, Aud2, Geitmyrsveien 69

Temaet for forelesningen er "CBCT: Image quality - some up-to-date technical background information".

Tid og sted: 9. sep. 2014 10:15, Auditorium 1, Geitmyrsveien 69

Gundega Jakobsone vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos: Bimaxillary surgery to correct Class III malocclusion: stability, profile and airway changes.

Tid og sted: 8. sep. 2014 14:15, Auditorium 1, Geitmyrsveien 69

Gundega Jakobsone avholder prøveforelesninger for graden doctor philosophiae (dr.philos)

Tid og sted: 1. sep. 2014 10:15 - 12:00, Auditorium I, Det odontologiske fakultet, Geitmyrsveien 69

Professor Bruce J Paster kreeres til æresdoktor ved UiO den 2. september 2014. Æresdoktorforelesning holdes ved Det odontologiske fakultet den 1. september, med tittelen: "The Oral Microbial canary in the coalmine of Human Disease"

 

Tid og sted: 20. juni 2014 17:00 - 18:30, Store Aud

Tradisjonen tro holdes det en høytidelig avslutningsseremoni for avgangskullet for Tannlege - og tannpleierstudentene fredag 20. juni

Årets seremoni holdes i Geitmyrsveien.

Tid og sted: 13. juni 2014 10:15, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10 - Store auditorium A1.1001

Louise Bjerkan vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Expression and Function of the Short Form of Human Thymic Stromal Lymphopoietin

Tid og sted: 12. juni 2014 14:15 - 15:00, Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10 - Store auditorium A1.1001

Louise Bjerkan avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Type II innate lymphoid cells: Activation by TSLP and their potential role in the oral immune response

Tid og sted: 2. juni 2014 10:15, Domus odontologica, Sognsvannsveien 10 - Store auditorium

Håkon Valen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The capsule polysaccharide in Streptococcus mitis: Exploring streptococcal commensal-pathogenicborders

Tid og sted: 2. juni 2014 08:15 - 09:00, Domus odontologica, Sognsvannsveien 10 - Store auditorium

Håkon Valen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Origin of bacterial species

Tid og sted: 23. mai 2014 09:00 - 15:00, Institutt for oral biologi

Forskningsdagen finner i år sted fredag 23. mai 2014 fra 09:00-15.00 på IOB, Store Auditorium A1.1001, Sognsvannsveien 10.

13 ph.d.-kandidater vil presentere sin forskning.

 

Tid og sted: 4. apr. 2014 10:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Lino Thorlakson vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Microbiological, clinial and 3-dimensional features of white spot lesions in permanent teeth

Tid og sted: 4. apr. 2014 08:15 - 09:00, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Lino Thorlakson avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Microbiologic and dental hard tissues (enamel) considerations in orthodontic bonding

Tid og sted: 3. apr. 2014 12:15 - 4. apr. 2014 13:00, Store Auditorium

31.mars - 4.april holdes det en utstilling ved Det odontologiske fakultet. «Hvis klær kunne fortelle 1 og 2» er en dokumentasjon om vold, overgrep og krenkelser mot de minste barna.

I forbindelse med utstillingen vil det daglig bli holdt foredrag kl 12.15 -13.00 i Store Auditorium.

Den 31.3 kl 12 vil det være offisiell åpning av uken i Store Auditorium i Geitmyrsveien 71.

Dekanen ved Det odontologiske fakultet, Pål Barkvoll, åpner før ordet overlates til instituttleder ved psykologisk institutt, Kjetil Søren Sundet. Fagsjef i Den Norske Tannlegeforening, Arild Juul Nilsen, vil så bidra i innledningen. Sist ut av innlederne vil være klinikksjef Anne Rønneberg, Klinikk for allmenn odontologi, barn.

Det er åpent for alle!

Tid og sted: 27. jan. 2014 07:30 - 09:00, Geitmyrsveien 69/71 ved inngang

Det odontologiske fakultet arbeider kontinuerlig med forbedring i tilbudet til alle våre brukere. I 2014 er det satt ekstra fokus på smittevern med

"Smittevernkampanjen 2014"

Tid og sted: 9. des. 2013 13:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Simen E. Kopperud vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Treatment decisions on approximal caries and longevity of Class II restorations

Tid og sted: 9. des. 2013 10:15 - 11:00, Auditorium 1, Geitmyrsveien 69

Simen E. Kopperud avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Kariesdiagnostikk og risikovurdering i moderne operativ tannbehandling

Tid og sted: 5. sep. 2013 12:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Matthias Johannes Frank vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Bioactive coating for titanium based bone anchored implants

Tid og sted: 22. aug. 2013 12:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Martin Sebastian Walter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Surface Bioactivation of Titanium-Zirconium Dental Implants

Tid og sted: 30. mai 2013 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M. sc. Hanna Tiainen ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Ceramic TiO2 Scaffolds for Bone Repair

Tid og sted: 29. mai 2013 14:15 - 15:00, Auditorium 1, Geitmyrsveien 69

Hanna Tiainen ved IKO avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Scaffolds for Hard Tissue Regeneration

Tid og sted: 29. mai 2013 09:00 - 29. mai 2012 15:30, Institutt for klinisk odontologi, Store auditorium

This year the Research Day (Forskningsdagen) will be arranged Wednesday 29. May 2013 from 9.00-15.30 at IKO, Store Auditorium, Geitmyrsveien 69. Lunch will be served during the day.

Tid og sted: 16. apr. 2013 10:15, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Kjersti Refsholt Stenhagen ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Effect of fluoride solutions on enamel erosive wear and validation of methods used for analyses

Tid og sted: 15. apr. 2013 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Kjersti Refsholt Stenhagen ved IKO avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: Preventive strategies for the management of dental erosion