Forskningsarrangementer - Side 6

Tid og sted: 11. mars 2013 12:15 - 13:00, Auditorium 1, Geitmyrsveien 69
Tid og sted: 1. mars 2013 10:15, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Kirsten Solemdal ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Oral health, taste and nutrition in hospitalized older people

Tid og sted: 28. feb. 2013 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Kirsten Solemdal ved IKO avholder sin prøveforelesning over oppgitt emne for graden ph.d.: The relationship between oral health and nutrition status in the elderly

Tid og sted: 5. feb. 2013 12:15 - 13:00, Institutt for klinisk odontologi, Auditorium I

Professor i anestesi og sedasjon James Roelofse MB ChB, MMed (Anaes), PhD (Anaes) leder avdeling for anestesi og sedasjon ved University of the Western Cape, Syd-Afrika vil holde gjesteforelesning tirsdag 5.februar med tittelen Transmucosal drugs in sedation practice. 

Forelesningen vil gi en oversikt over transmucosale sedasjonsteknikker illustrert med kliniske eksempler av pasienter med behandlingsvegring, og er åpen for alle interesserte.

 

Tid og sted: 11. des. 2012 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Rønnaug Sæves vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Prader-Willi syndrome in Norway. Oral aspects

Tid og sted: 10. des. 2012 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Rønnaug Sæves ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Funksjonshemming og oral helse – forebygging og utfordringer i klinikken

Tid og sted: 23. nov. 2012 10:15, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Dipl.ing. Christiane Petzold ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: UV-induced functionalization of titanium surfaces with a polyunsaturated fatty acid for improved performance of temporary bone fixation devices

Tid og sted: 22. nov. 2012 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Christiane Petzold ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Surface modification of metal implants 

 

Tid og sted: 14. nov. 2012 12:15 - 13:00, Aud I

På vegne av fagavdelingen har Professor Tore Bjørnland invitert docent Gunilla Andersson fra Malmø til Instituttet.

Tema for gjesteforelesning: "Tobaksassocierade förändringar i munslemhinnan med fokus på snus" 

Tid og sted: 9. nov. 2012 10:15, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Aida Mulic ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: On dental erosive wear among different groups in Norway. Scoring systems, prevalence and risk indcators

Tid og sted: 8. nov. 2012 14:15 - 15:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Aida Mulic ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tannslitasje - historiske aspekter

Tid og sted: 30. mai 2012 09:00 - 16:00, Domus Odontologica, auditoriet (A1.1001)

Atten ph.d.-kandidater vil i år legge frem sitt prosjekt for publikum på forskningsdagen.

Tid og sted: 3. feb. 2012 10:15, Store Aud., Geitmyrsveien 69

M.Sc. Johan Caspar Wohlfahrt ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: On the use of titanium based materials as non-resorbable bone substitutes.

Tid og sted: 2. feb. 2012 14:15, Store Aud., Geitmyrsveien 69

M.Sc. Johan Caspar Wohlfahrt ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnosis and treatment of peri-implantitis.

Tid og sted: 31. jan. 2012 12:15 - 13:00, Aud1, Geitmyra

Avdeling for pedodonti og atferdsfag har gleden av å invitere til gjesteforelesning med spesialist i oral kirurgi, Jens Ove Andreasen.

 

Tittel på forelesningen:

Pulpas reaksjoner og evne til tilheling etter tannskader.

 

Tid og sted: 9. des. 2011 10:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

Cand.polit. Anne Elisabeth Münster Halvari ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Motivation, Dental Behaviours, Well-Being, and Oral Health: Cross-sectional and Experimental Studies Testing Self-Determination Theory.

Tid og sted: 8. des. 2011 14:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

Cand.polit. Anne Elisabeth Münster Halvari ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Compare and contrast theories of helath behaviour/behavioural change that have been applied to dental health.

Tid og sted: 8. des. 2011 12:15 - 13:00, Store Auditorium

Instituttleder Pål Barkvoll holder allmøte for ansatte og studenter ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Barkvoll vil fra nå ta sikte på å holde allmøte annenhver måned.

Tid og sted: 2. des. 2011 10:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

M.Ed. Kari Elisabeth Dahl ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.: Oral health-related quality of life in Norwegian adults.

Tid og sted: 1. des. 2011 14:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

M.Ed. Kari Elisabeth Dahl vil holde prøveforelesning over oppgitt emne: Hva menes med livskvalitet, og hvordan kan man måle denne?

 

Tid og sted: 15. nov. 2011 12:15 - 13:00, Store Auditorium

Spesialistkandidat i oral kirurgi, Dag Tvedt, deler erfaringer fra 3 år ombord på sykehusskipet Africa Mercy.

Velkommen!

Tid og sted: 26. okt. 2011 14:15 - 15:00, Aud1, Geitmyra

Avd.for kariologi og gerodontologi har gleden av å invitere til gjesteforelesning med Dr. Alexandre R. Vieira. Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Pittsburgh.

Tid og sted: 21. okt. 2011 10:15, Geitmyrsveien 69, Aud. 1

Cand.odont Tove Irene Wigen ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Caries risk indicators in preschool children. Maternal and family conditions in pregnancy and early childhood and dental caries development in preschool children

Tid og sted: 20. okt. 2011 14:15, Geitmyrsveien 69, Aud. 1

Cand.odont. Tove Irene Wigen holder prøveforelesning over oppgitt emne: Kariesmodeller, diskuter utviklingen av slike modeller og den nytten en kan ha av dem.

Tid og sted: 11. feb. 2011 10:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Cand.odont. Elisabeth Aurstad Riksen ved IKO vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Effects of epigenetic and environmental factors on biomineralization