Forskningsarrangementer - Side 4

Tid og sted: 9. mars 2017 10:30, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master i odontologi Christina Louise Hvaring ved Institutt for klinisk odontologi  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Angle klasse III behandling hos unge pasienter. Hva er dagens evidens?

Tid og sted: 8. mars 2017 09:00 - 15:00, Store Aud. Domus Odontolgica

Ekstern finansering blir stadig viktigere. Men hvordan skal man som forsker manøvrere seg i dette landskapet? Det kan du lære mer om dersom du tar turen opp til store Domus Odontologica 8. mars. Da arrangeres det nemlig et seminar om eksternt finansiert virksomhet.

Påmelding til lunsj

Tid og sted: 7. mars 2017 12:15 - 14:00, Rom 3438 (Caml), 3. et., Ole-Johan Dahls hus

Studenter og nylig utdannede masterkandidater med en kunnskapsbasert forretningsidé kan søke om inntil 1 million kroner fra Forskningsrådet. Prosjektet må forankres i et fagmiljø på universitetet. Studenter og ansatte fra alle fagmiljøer er hjertelig velkomne for mer informasjon.

Tid og sted: 18. jan. 2017 09:00 - 15:00, Store auditorium - Domus Odontologica

Annes innovasjonsseminar

Den 18.01.17 inviterer vi til et storslagent innovasjonsseminar i store auditorium på Domus Odontologica. Her vil vi få høre fra både eksterne og interne foredragsholdere, med fokus på innovasjon.

Tid og sted: 16. des. 2016 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Petter Wilberg ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Oral adverse effects during and after treatment in patients and survivors of cancers outside the head and neck region. A descriptive clinical study.

Tid og sted: 16. des. 2016 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Petter Wilberg ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Oral adverse effects of cancer treatment:  management from pre-treatment evaluation to long-term follow up in cancer patients.

Tid og sted: 15. des. 2016 08:30 - 14:30, Store Auditorium, Geitmyrsveien 71

Forskningsdagen finner i år sted torsdag 15. desember fra 8:30-14.30 på IKO, Store Auditorium, Geitmyrsveien 71.

12 ph.d.-kandidater vil presentere sin forskning.

Tid og sted: 8. des. 2016 13:15 - 15:15, Store Aud. Domus Odontologica

Professor Anne Aamdal Scheie skal gå av med pensjon. Det arrangeres et seminar for å hedre henne. Alle ansatte og studenter er velkomne.

Tid og sted: 7. des. 2016 12:15 - 12:45, Store Auditorium, Geitmyrsveien 71

Unikor er koret for ansatte ved UiO. Det er ca 50 aktive sangere i koret. Tor Tveite er kunstnerisk leder og musikalsk inspirator. Det er blitt juletradisjon at Unikor synger julen inn på Blindern. Nå kan det se ut til at det også blir tradisjon på Det odontologiske fakultet.

Tid og sted: 7. des. 2016 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Katrine Gahre Fjeld ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Oral Health and Outcome of Preventive Efforts in Nursing Homes.

Tid og sted: 7. des. 2016 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Katrine Gahre Fjeld ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Etiske aspekter ved munnstell av ikke-koopererende eldre pasienter.

Tid og sted: 7. des. 2016 09:00 - 10:00, Store Aud. Domus Odontolgica
Tid og sted: 14. nov. 2016 12:15 - 13:00, Store Auditorium, Geitmyrsveien 71

Mandag 14. november kan ODs studenter og ansatte få med seg gjesteforelesning med den anerkjente forskeren i atferdsfag, Ruth Freeman.

Tid og sted: 7. okt. 2016 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Rivan Sidaly ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The Role of Hypoxia on the Formation of Dental Enamel; a clinical, an experimental animal, and a cell study.

Tid og sted: 6. okt. 2016 14:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Rivan Sidaly ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Disturbances in enamel mineralisation - molecular mechanisms and clinical consequences.

Tid og sted: 28. sep. 2016 18:00 - 20:00, Rom: Amalie Skram, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

OD presenterer noe av sin forskning under årets Forskningsdager, denne gang under temaet: «Grenser».

Tid og sted: 23. sep. 2016 - 24. sep. 2016, Universitetsplassen

«Fra tidkrevende håndverk til teknisk ekspressproduksjon». Det er temaet for ODs bod under årets Forskningstorget på Universitetsplassen.

Tid og sted: 21. sep. 2016 12:15 - 13:00, Domus Odontologica, Institutt for oral biologi

Dr. Joseph J. Ferretti fra Oklahoma Health Sciences Center holder foredraget "The Role of Streptococci in the History of Science and Medicine" onsdag 21.09.16 på IOB.

Tid og sted: 7. sep. 2016 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand. odont. Anders Verket ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): On surface coatings of titanium-based bone graft materials.

Tid og sted: 7. sep. 2016 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand. odont. Anders Verket ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Use of synthetic scaffolds in bone regenerative therapies in the treatment of crestal bone defects.

Tid og sted: 31. aug. 2016 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.scient. Andreas Dobloug ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): An Assessment of Provider and Patient Behaviour within the Public Dental Services.

Tid og sted: 31. aug. 2016 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.scient. Andreas Dobloug ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Conceptual frameworks for studying caries and its variations in populations.

Tid og sted: 23. juni 2016 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M.Sc. Benjamin Müller ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bone-mimetic TiO2 scaffolds with improved corrosion resistance.

Tid og sted: 23. juni 2016 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M.Sc. Benjamin Müller ved Institutt for klinisk odontologi  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Biomaterial-associated infections: functional and clinical challenges.

Tid og sted: 15. juni 2016 12:15, Domus Odontologica, Institutt for oral biologi