Kurs i behandling av personopplysninger og personvern

Foto:Colorbox

Fakultetet har besøk av internrevisjonen for kontroll av vår håndtering av personopplysninger. I den forbindelse holdes kurs rundt behandling av personopplysninger og personvern.

Dette er problemstillinger som mange av våre administrative ansatte kommer bort i gjennom sitt arbeid.

Dette kurset er åpent for alle, og vi håper flest mulig tar seg tid til å delta.  

 

Kursholder er jurist Maren Jegersberg  fra USIT.

 

Litt om kurset:"Det er vårt ansvar å ta vare på personopplysningene til våre studenter, ansatte og pasienter på en god og sikker måte. For at vi skal være i stand til å ta vare på dem på denne måten trenger vi kunnskap om hva personvern og personopplysninger er, og dette er det som er hovedfokus i kurset. For oss som er ansatte er det helt avgjørende at vi vet hvordan vi skal håndtere personvernet og regelverket som gjelder på UiO. "Dere vil også få noen gode tips til hvordan dere kan tenke personvern i arbeidshverdagen med både gode og skremmende eksempler på når noe har gått galt, og i forlengelsen av det blir det en kort gjennomgang av hva du skal gjøre hvis du oppdager eller mistenker avvik og hva vi gjør når avvik oppstår."

 

Publisert 23. feb. 2016 10:56