Digital tannbehandling

Vil du være med å forske på det siste nye innen digital tannbehandling? Vi skal undersøke om 3D-printet dentalt utstyr, som kroner, broer og bittskinner, er like bra eller bedre enn det som allerede brukes i klinikken.

Bakgrunn

Additiv framstilling, eller 3D printing, er en teknikk hvor kunstige tannkroner, broer, bittskinner og andre restaureringer bygges opp lag for lag med lysherding. Dette er et alternativ til subtraktiv framstilling, eller fresing, hvor konstruksjoner freses ut av ulike materialblokker. Additiv framstilling kan ha miljømessige og økonomiske fordeler ved at materialtapet ikke er så stort som for subtraktiv framstilling. Samtidig har tilgjengeligheten av produksjonsutstyr (3D-printere) også for «chairside»-produksjon økt slik at både tannlege og tanntekniske laboratorier enkelt kan produsere ulike konstruksjoner og hjelpematerialer. De ulike stegene i 3D-printing prosessen er skissert i figur 1. Først blir pasientens munn og tenner skannet (3D skanning) og så lages det en digital tredimensjonal tegning. Man velger materiale og designet overføres til printeren. Plastmaterialer printes enten med digital light processing (DLP) eller stereolithography (SLA). Forskjellen mellom dem ligger hovedsakelig i hvordan lysherdingen foregår. Etter printing blir utstyret vasket for å fjerne uherdet materiale og etterherdet for å sikre optimal herding (omsetningsgrad).

Bildet kan inneholde: rektangel, font, parallell, elektrisk blå, skjermbilde.

 

Figur 1. Skisse over stegene i 3D printing av dentalt utstyr. Den blå pilen viser fokusområdene til prosjektet.

 

Nye metoder for å fremstille konstruksjoner til dentalt bruk dukker hyppig opp på markedet, og det er viktig å undersøke om det ferdige utstyret er av tilfredsstillende kvalitet til klinisk bruk. Det har tatt lang tid å for produsentene å få 3D-printbare materialer til bruk i pasienter godkjent i EU. Det har vært spørsmål knyttet til materialstabilitet, både under og etter printing. Derfor har 3D printing vært begrenset til framstilling av modeller, avtrykksskjeer og surgical guides (hjelpemateriell). Nå er materialer for ortho/splint (bittskinner), proteser og temporære krone/bro konstruksjoner tilgjengelig, og det åpner opp mange muligheter for tannleger og tannteknikerne.

Problemstilling

Målet er å undersøke om 3D-printede dentale restaureringer og andre konstruksjoner er av like høy, eller bedre, kvalitet enn de tradisjonelt fremstilte alternativene for klinisk bruk. Både de fysiske, kjemiske og mekaniske egenskapene til de ferdige konstruksjonene vil være avhengig av valgt fremstillingsmetode og påvirke klinisk anvendbarhet.

Mål og metode

Prosjektet vil fokusere på 3D-printbare temporære krone/bro materialer og ortho/splint materialer til bittskinner. Både fresing og tradisjonell varm/kaldakryl metodikk vil benyttes for sammenligning.

 • Digital konstruksjon av 3-,5-,7-ledds  broer og bittskinner, samt enklere prøvelegemer
 • Printing med ASIGA Max (DLP 3D printer)
 • Etterarbeid (vasking, etterherding, polering)
 • Undersøke kjemiske, fysiske og mekaniske egenskaper
 • Hardhet
 • Vannopptak
 • Utlekk av monomerer
 • Slitasje
 • Utmatting av 3-,5-,og 7-ledds temporære broer

Studentens arbeidsoppgaver

Studenten vil få god opplæring i flere laboratorieteknikker og det forventes at du etter hvert blir selvstendig i et utvalg av dem og kan utføre eksperimenter alene. Du vil bli medforfatter på minst én vitenskapelig publikasjon.

 • Være med på å designe bittskinner og temporære broer
 • Utføring av 3D printing fra start til slutt
 • Utføring av diverse materialtester (inkl. hardhet, vannopptak, slitasje, utmatting)
 • Innhenting av faglitteratur
 • Analyse av resultater
 • Skrive vitenskapelige publikasjon
 • Holde prosjektpresentasjon

Om forskningsmiljøet

Arbeidet vil bli utført på Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS (NIOM). NIOM er et uavhengig forskningsinstitutt innenfor fagområdet biomaterialer. NIOM representerer et tverrfaglig miljø med svært gode fasiliteter i moderne lokaler sentralt i Oslo (Ullevål stadion). Vi er 28 ansatte i tillegg til gjesteforskere og PhD/masterstudenter. Våre oppgaver er forskning, standardisering og opplysningsvirksomhet rettet mot profesjon og helsemyndigheter i Norden. NIOM har forskningssamarbeid med tannhelsetjenestens kompetansesentra i Norge og nordiske forskningsmiljøer.

Som forskerlinjestudent hos oss vil du jobbe i et nyskapende miljø og du blir veiledet av erfarne forskere. Du får også muligheten til å bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt. Ønsker du å høre mer om prosjektet og/eller NIOM er det bare å ta kontakt.

 

Kontaktinformasjon

Jon E. Dahl, Avdeling for kariologi og gerodontologi, IKO ( j.e.dahl@odont.uio.no)

Ida Sofia Refsholt Stenhagen, NIOM (i.s.r.stenhagen@niom.no)

 

NIOM

Sognsveien 70A

0855 Oslo

www.niom.no

 

 

Publisert 3. mai 2021 15:09 - Sist endret 3. mai 2021 15:09