English version of this page

Koronaepidemien: Informasjon til ph.d.-kandidater ved Det odontologiske fakultet

For oppdatert info se UiOs nettsider og fakultetets informasjon til ansatte ved fakultetet.

Ph.d.-kandidater med arbeidsplass andre steder enn UiO, må forholde seg til arbeidsplassens retningslinjer.

Disputaser

Alle disputaser ved Det odontologiske fakultet er per i dag digitale. De digitale disputasene vil ivareta kravet om åpenhet og mulighet for allmenheten til å stille spørsmål.

Ph.d.-emner

Det medisinske fakultet jobber med å digitalisere undervisningen og lage gode ordninger for å gjennomføre eksamen. Det er derfor viktig at dere fortsetter å lese og følge med på informasjonen som kommer fra Det medisinske fakultetet.

Kontakt

Dersom du er ph.d.-kandidat ved OD og har spørsmål om hvordan koronaviruset påvirker ditt ph.d.-opptak, kan du ta kontakt med Natalia Andronova

Publisert 24. mars 2020 11:34 - Sist endret 25. okt. 2021 12:29