Dobbeltkompetanse

Dobbeltkompetanseløpet gir deg muligheten til å ta spesialistutdannelsen og ph.d. utdanningen samtidig.

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt et forkortet studieløp i lønnede stillinger som fører fram til dobbelkompetanse, dvs ph.d- og spesialistutdanning. Det nasjonale målet er å ta opp 40 dobbeltkompetansekandidater. Det utlyses stillinger til dobbeltkompetanseløp, vanligvis på høsten.

De generelle opptakskravene er bestått odontologisk grunnutdanning og minimum ett års erfaring fra allmennpraksis.

Søknader

Universitetet i Bergen fungerer som sekretariat for søknader til dobbeltkompetanse-utdannelsen.

Ta kontakt for spørsmål

Publisert 9. juni 2015 11:55 - Sist endret 24. nov. 2021 10:21