SIKO

 - Senter for Interdisiplinær Kraniofacial forskning, diagnostikk og behandling i Oslo

Moderne medisinsk og odontologisk diagnostikk og behandling krever stor grad av tverrfaglighet. Det odontologiske fakultet besluttet derfor i 2006 å opprette et senter for tverrfaglig(interdisiplinær) behandling basert på bakgrunn av allerede etablerte tverrfaglige grupper og etablering av nye. SIKO utgjør følgende 5 enheter: 
 

  • Ortognatisk kirurgi som består av kjeveortopedi og kjevekirurgi ved Ullevål universitetssykehus. Leder professor Lisen Espeland, avdeling for Kjeveortopedi
  • Eksperttjenesten for barn og ungdom som består av kjeveortopedi, pedodonti og atferdsfag, protetikk og oral kirurgi. Leder førsteamanuensis Kari Birkeland, avdeling for kjeveortopedi.
  • Eksperttjenesten for voksne som består av protetikk, endodonti, priodonti, oral kirurgi og kjeveortopedi. Leder førsteamanuensis Karl Ekstarnd, avdeling for protetikk og bittfunksjon.
  • Juvenil idiopatisk artitt som består av kjeve- og ansiktsradiologi, oral kirurgi, pedodonti, kjeveortopedi, samt revmatologisk avdeling ved Rikshospitalet. Leder professor Tore A. Larheim, avdeling for kjeve -og ansiktsradiologi. 
  • Gerodontologi som består av gerodontolog, protetiker, kariolog, periodontist, geriatriker og mikrobiolog. Leder Tiril Willumsen, avdeling for gerodontologi. 

SIKOs mål

SIKOs klare mål skal være å etablere et klinisk og forskningsmessig toppsenter innen odontologi, med vekt på tverrfaglighet. Det er en meget høy aktivitet med veiledning av Ph.D- og spesialistkandidater, i tillegg til nær 600 pasientkonsultasjoner i året hvor det er bedt om spesialistutredning. Det er også etablert et utstrakt samarbeid med Molecular Life Science senteret ved UiO, Oslo universitetssykehus(Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet), samt andre internasjonale forskergrupper. Det er etablert et europeisk nettverk for forskning, diagnostikk og behandling av juvenil idiopatisk artritt pasienter: eurojoint

SIKOs pasienter

Senteret mottar pasienter som krever vurdering av minst to ulike spesialiteter til utredning. Flere av pasientene som utredes ved SIKO tilbys nå behandling ved IKO(Institutt for klinisk odontologi) ved opprettelse av spesialisttannleger. Pasientkategoriene kan omfatte traumer, mutiple agenesier, mineraliseringsforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser, samt tumores, odontomer og cyster.  Dette er kasus hvor behandling ofte vil være langvarig grunnet kompleksiteten, noe som også krever tverr-faglighet med involvering av de fleste spesialister tilknyttet SIKO.

Kontakt

Leder for senteret 
Professor
Bjørn Øgaard.

Koordinator for alle gruppene
Forskningstekniker
Susanne Skramstad
Avdeling for kjeveortopedi.

Hun administrerer pasientkontakten og bidrar til at forskningsmaterialene standardiseres ved foto, røntgen og studiemodeller og arkiveres under egne koder i SALUD.

Alle henvendelser om pasientkonsultasjoner rettes til Susanne Skramstad.

Publisert 28. okt. 2010 14:25 - Sist endret 9. feb. 2021 12:50