Institutt for klinisk odontologi, UiO

Studier

Bachelor

5-årig master og profesjon

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner

Personer

Finn ansatte og studenter

Andre enheter

Forskning

Pasientbehandling

Ved Det odontologiske fakultet har vi et bredt og avansert behandlingstilbud. Vi tilbyr tannbehandling hos studenter  og spesialistkandidater i tillegg til at leger og tannleger henviser til instituttet ved behov for avansert diagnostisk utredning og behandling i munnhule og kjeve.

Arrangementer