English

Klinikk for allmenn odontologi voksen (ALMVOK)

Postadresse Postboks 1109 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse Geitmyrsveien 71
0455 OSLO
Telefon +47 22852074
Stedkode 161710

Ansatte

Listen inneholder 99 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aass, Cecilie Instruktørtannlege cecilie.aass@odont.uio.no
Abrahamsen, Siren Instruktørtannlege siren.abrahamsen@odont.uio.no
Al-Toma, Elham Inst.tannl.m/spes elhamal@odont.uio.no
Ali, Mohammad Abdulla Instruktørtannlege m.a.ali@odont.uio.no
Amundsen, Simon Furre Instruktørtannlege +47 41633967 s.f.amundsen@odont.uio.no
Andersen, Heidi Inst.tannl.m/spes heidi.andersen@odont.uio.no
Antonsen, Lene Katrin Instruktørtannlege +47 95897978 l.k.antonsen@odont.uio.no
Aydin, Selda Tannhelsesekretær +47 22852078 selda.aydin@odont.uio.no
Bargbidi, Mitra Instruktørtannlege mitraba@odont.uio.no
Barkvoll, Tom Asbjørn Avdelingstannlege +47 22852068 +47 94816222 (mob) t.a.barkvoll@odont.uio.no
Batteekh, Lina Tannhelsesekretær lina.batteekh@odont.uio.no
Bekk, Britt Skjærmoen Tannhelsesekretær +47 22852218 b.s.bekk@odont.uio.no
Berntsen, Ailin Neerbye Klinikksekretær a.n.berntsen@odont.uio.no
Berntsen, Nina Skoe Instruktørtannlege n.s.berntsen@odont.uio.no
Bjørkeng, Hege Instruktørtannlege hege.bjorkeng@odont.uio.no
Bjørndal, Kari Instruktørtannlege kari.bjorndal@odont.uio.no
Boughaba, Meryem Tannhelsesekretær +47 22852012 meryem.boughaba@odont.uio.no Klinikk
Bozovic, Jelena Tannhelsesekretær jelena.bozovic@odont.uio.no
Brath, Anne Sofie Instruktørtannlege +47 92459501 a.s.brath@odont.uio.no
Chamczyk, Mateusz Roch Overingeniør +47 22852057 m.r.chamczyk@odont.uio.no
Daatland, Siri Instruktørtannlege +47 92240368 (mob) siri.daatland@odont.uio.no
Demiqi, Luan Instruktørtannlege +47 48269552 luan.demiqi@odont.uio.no
Dingsør, Gyri Merete Instruktørtannlege gyrid@odont.uio.no
Døving, Lars M Inst.tannl.m/spes +47 22852218 larsdo@odont.uio.no
Elvestad, Per Kristian Instruktørtannlege p.k.elvestad@odont.uio.no
Erenius, Joachim Scott Instruktørtannlege 97070000 j.s.erenius@odont.uio.no
Evang, Linda Instruktørtannlege lindev@odont.uio.no
Fasting, Anna Instruktørtannlege anna.fasting@odont.uio.no
Fjeld, Katrine Gahre Spesialtannlege k.g.fjeld@odont.uio.no
Gabor, Judit Klinikksekretær judit.gabor@odont.uio.no
Ganer, Anders Inst.tannl.m/spes andergan@student.odont.uio.no
Giving, Erik Inst.tannl.m/spes +47 90086075 +47 90086075 (mob) erik.giving@odont.uio.no
Giving, Erika Instruktørtannlege erika.giving@odont.uio.no
Gran, Ruth Kristin Inst.tannl.m/spes r.k.gran@odont.uio.no
Hammervold, Ida Birgitte Instruktørtannlege i.b.hammervold@odont.uio.no
Hamre, Anne Kristine Instruktørtannlege +47 22204381 a.k.hamre@odont.uio.no
Hanstad, Morten Instruktørtannlege morten.hanstad@odont.uio.no
Haug, Gisle Christofer Instruktørtannlege g.c.haug@odont.uio.no
Helgetveit, Aaste Roe Instruktørtannlege +47 90969234 (mob) a.r.helgetveit@odont.uio.no
Hellerud, Nina Tannhelsesekretær nina.hellerud@odont.uio.no
Hestvik, Kenneth Stenshol Instruktørtannlege kennesh@odont.uio.no
Hoftvedt, Martin Instruktørtannlege martin.hoftvedt@odont.uio.no
Homayouni, Amin Instruktørtannlege amin.homayouni@odont.uio.no
Hovde, Anne Sofie Instruktørtannlege a.s.hovde@odont.uio.no
Hussain, Tanzeela Tannhelsesekretær tanzeela.hussain@odont.uio.no
Hägg, Viktoria Sophia Mikaela Tannhelsesekretær v.s.m.hagg@odont.uio.no
Høeg, Hilde Augusta Wigand Instruktørtannlege h.a.w.hoeg@odont.uio.no
Høyvik, Harald Instruktørtannlege +47 91158621 (mob) harald.hoyvik@odont.uio.no
Iqbal, Saffia Allina Instruktørtannlege s.a.iqbal@odont.uio.no
Jacobsen, Bente Instruktørtannlege bente.jacobsen@odont.uio.no
Jakovljevic, Nikola Instruktørtannlege nikola.jakovljevic@odont.uio.no
Janjusevic, Marina Klinikksekretær marina.janjusevic@odont.uio.no
Jeyakumar, Kuleba Tannhelsesekretær kuleba.jeyakumar@odont.uio.no klinikk
Johnsen, Svanhild Klinikksekretær 22852078 svanhilj@odont.uio.no
Jordal, Kristin kristin.jordal@odont.uio.no
Kartoeva, Zalina Tannhelsesekretær zalina.kartoeva@odont.uio.no
Klemetsen, Tatiana Instruktørtannlege tatiana.klemetsen@odont.uio.no
Knudsen, Dyveke Inst.tannl.m/spes dyveke.knudsen@odont.uio.no
Kolseth, Ingeborg Inst.tannl.m/spes +47 23105350 ingeborg.kolseth@odont.uio.no
Kupryte, Rasa Avdelingsingeniør +47 40305244 rasa.kupryte@odont.uio.no
Lae, Anneli Aschim Fysioterapeut a.a.lae@odont.uio.no
Laouar, Faosia Tannhelsesekretær +47 22852060 faosia.laouar@odont.uio.no
Lea, Janne Karin Klinikk avd.leder +47 22852091 92404768 j.k.lea@odont.uio.no verneorganisasjonen, brukerstøtte salud pasientdatasystem, pacs
Lie, Brita Karin Inst.tannl.m/spes b.k.lie@odont.uio.no
Linde, Veslemøy Inst.tannl.m/spes veslemoy.linde@odont.uio.no
Madsen, Anita Klinikksekretær anita.madsen@odont.uio.no
Madsen, Lotte Vestergård Klinikk avd.leder +47 22852266 l.v.madsen@odont.uio.no
Medved, Jelena Tannhelsesekretær +47 22852078 jelena.medved@odont.uio.no
Monteiro, Benvinda Freitas Klinikk avd.leder +47 22852362 b.f.monteiro@odont.uio.no
Montero, Maria Pia Tannhelsesekretær +47 22852060 +47 92653973 (mob) m.p.montero@odont.uio.no Klinikk
Myrhaug, Thomas Inst.tannl.m/spes thomas.myrhaug@odont.uio.no
Nilsen, Mona Irene Hanvold Tannhelsesekretær +47 22852336 m.i.h.nilsen@odont.uio.no
Nupen, Målfrid Instruktørtannlege malfrid.nupen@odont.uio.no
Oeding, Marianne Småladen Førstesekretær m.s.oeding@odont.uio.no
Ohm, Elin Instruktørtannlege elin.ohm@odont.uio.no
Petronijevic, Nikola Instruktørtannlege nikolape@student.odont.uio.no
Prøsch, Gry Steinsvoll Instruktørtannlege +47 47366777 g.s.prosch@odont.uio.no
Rakovic, Nenad Avdelingsingeniør nenad.rakovic@odont.uio.no
Rikter, Monika Kristina Instruktørtannlege monikkr@odont.uio.no Klinikkveileder
Rikvold, Lene Thestrup Inst.tannl.m/spes +47 22852224 l.t.rikvold@odont.uio.no
Roushan, Andre Inst.tannl.m/spes andre.roushan@odont.uio.no Endodonti
Rusthen, Shermin Instruktørtannlege sherminr@student.odont.uio.no
Skagmo, Anja Instruktørtannlege anja.skagmo@odont.uio.no periodonti, endodonti
Slyngstadli, Bettina Instruktørtannlege bettina.slyngstadli@odont.uio.no
Solbrekken Lavik, Julie Sekretær j.s.lavik@odont.uio.no
Sowa, Karolina Maria Tannhelsesekretær k.m.sowa@odont.uio.no
Steinbakken, Hans Gunnar Instruktørtannlege h.g.steinbakken@odont.uio.no
Stenbråten, Cecilie Instruktørtannlege +47 90737948 cecilie.stenbraten@odont.uio.no
Strand, Erik M Professor emeritus e.m.strand@odont.uio.no
Sundar, Linn-Kjersti Instruktørtannlege l.k.sundar@odont.uio.no
Systad, Kari Anne Instruktørtannlege k.a.systad@odont.uio.no
Sæther, Knut knut.sather@odont.uio.no
Sørlie, Unni Strand Instruktørtannlege +47 90551415 u.s.sorlie@odont.uio.no
Sørum, Anne Karine Instruktørtannlege +4792885915 (mob) a.k.sorum@odont.uio.no
Topalovic, Dijana Klinikksekretær dijana.topalovic@odont.uio.no
Torisdottir, Hafdis Klinikk avd.leder hafdis.torisdottir@odont.uio.no
Verket, Øyvind Instruktørtannlege oyvind.verket@odont.uio.no
Yanez, Romina Sekretær +47 22852212 romina.yanez@odont.uio.no
Øren, Anne Kristin Instruktørtannlege +47 22852216 a.k.oren@odont.uio.no