English version of this page

Gruppe sekretærer barn

Postadresse Postboks 1109 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Geitmyrsveien 71
0455 Oslo
Telefon +47 22852273
Stedkode 161721

Ansatte

Listen inneholder 9 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Arnesen, Anne Marit Klinikkavdelingsleder +47 22852264 +47 93662017 (mob) a.m.arnesen@odont.uio.no
Didenko, Nataliya Tannhelsesekretær nataliya.didenko@odont.uio.no
Evensen, Trine Isebakke Tannhelsesekretær t.i.evensen@odont.uio.no
Krokfoss, Lene Cathrin Tannhelsesekretær +47 22852294 l.c.krokfoss@odont.uio.no
Lapina, Anna Klinikksekretær anna.lapina@odont.uio.no
Mesihovic, Suada Tannhelsesekretær +47 22852225 suada.mesihovic@odont.uio.no
Monteiro, Elsa Angela Tannhelsesekretær +47 22852236 e.a.monteiro@odont.uio.no
Svartsund, Lise Ann Tannhelsesekretær +47 22852087 l.a.svartsund@odont.uio.no
Toremo, Elin Merete Tannhelsesekretær +47 22852272 e.m.toremo@odont.uio.no Klinikk, verneombud