English

Klinikk for spesialbehandling (SPESIAL)

Postadresse Postboks 1109 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse Geitmyrsveien 71
0455 OSLO
Telefon +47-22852254
Stedkode 161730

Ansatte

Listen inneholder 47 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aagaard, Maj-Britt Bøye Klinikksekretær majbritb@uio.no
Aliji, Fatbardha Klinikk avd.leder +47-22852282 fatbarr@uio.no
Anwar, Ghazala Tannhelsesekretær ghazalaa@uio.no
Arulselvan, Pranchana Tannhelsesekretær pranchaa@uio.no
Aspaas, Majken Tannhelsesekretær majkena@uio.no
Aspelund, Stine Tannhelsesekretær stineasp@uio.no
Bremnes, Alexander Overingeniør 99525218 alexabre@uio.no
Elangarajah, Pramila Klinikksekretær pramilae@uio.no
Evensen, Marita Spes.utd.sykepleier maritaew@uio.no
Færøvig, Maria Lucete Stipendiat marialfa@uio.no
Granberg, Turid Klinikk avd.leder +47-22852253 granberg@uio.no
Haldorsen, Maj-Helen Klinikksekretær 22852201 47262645 (mob) majh@odont.uio.no
Harder, Else Spes.utd.sykepleier elsehard@uio.no
Hartmann, Olaug Vist Tannpleier +47-22852104 olaugh@uio.no PACS
Hauge, Marianne Lange Klinikksekretær +47-22852234 marianlh@uio.no
Heiberg, Inger Klinikk avd.leder +47-22852025 heiborg@uio.no
Hol, Caroline Stipendiat carolhol@uio.no
Hole, Aud Jorid Kjellsbøl Tannpleier +47-22852244 audjh@uio.no PACS
Ilekuttige, Renuka Fernando Tannhelsesekretær 22852201 renukaff@uio.no
Jacobsen, Helen Cecilie Klinikksekretær +47-22852015 helenj@uio.no
Jacobsen, Wenche Klinikksekretær +47-22852104 jacobsen@uio.no
Kjellvold, Gro Anita Klinikksekretær groak@uio.no
Kolstad, Janne Beate Klinikksekretær jannekol@uio.no
Lang, Trine Elin Brobakke Førstekonsulent +47-22852297 telang@uio.no
Liodden, Ingrid Elisabeth ingridel@uio.no
Madsen, Anita Klinikksekretær anitamad@uio.no
Meyer, Ann Cathrin Klinikksekretær anncme@uio.no
Mosebekk, Helle Eckard Førstekonsulent +47-22852289 helleem@uio.no
Myhre, Anita Margareth Tannhelsesekretær +47-22852104 anitamy@uio.no
Ottersen, Margareth Kristensen Stipendiat margak@uio.no
Panahkhahi, Parivash Klinikksekretær parivasp@uio.no Klinikk for spesialbehandling
Pedersen, Lars Erik Spes.utd.sykepleier larsepe@uio.no
Rasmussen, Hilde Klinikksekretær hildras@uio.no
Saltnes, Helvi Klinikksekretær +47-22852283 helvis@uio.no
Schøne, Rigmor Klinikksekretær rigmorsc@uio.no
Sjølie, Katarina Klinikk avd.leder +47-22852096 katarins@uio.no
Skramstad, Brit Susanne Ledende forskn.tekn +47-22852188 skramsta@uio.no
Solbakken, Lena Førstekonsulent +47-22852258 lenasolb@uio.no
Solbrekken, Heidi Kristin Tannhelsesekretær +47-22852025 heidiks@uio.no
Solhaug, Grete Bjøralt Klinikksekretær gretebs@uio.no
Strømfjord, Sissel Oversykepleier +47-22852246 +47-95212811 (mob) sissstro@uio.no
Thorkildsen, Anita S. Tannhelsesekretær anitasth@uio.no
Totland, Brit Tannhelsesekretær brittot@uio.no
Tran, Loan Thi Kim Tannhelsesekretær lttran@uio.no
Vollen, Mona Kathrine Sykepleier monakvo@uio.no
Våler, Hege Kristin Klinikk avd.leder +47-22852203 hegekvaa@uio.no
Ødegård, Anne-Karin Tannhelsesekretær +47-22852233 vikdal@uio.no