English

Klinikk for spesialbehandling (SPESIAL)

Postadresse Postboks 1109 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse Geitmyrsveien 71
0455 OSLO
Telefon +47 22852254
Stedkode 161730

Ansatte

Listen inneholder 47 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aagaard, Maj-Britt Bøye Klinikksekretær m.b.b.aagaard@odont.uio.no
Aliji, Fatbardha Klinikk avd.leder +47 22852282 fatbardha.aliji@odont.uio.no
Anwar, Ghazala Tannhelsesekretær ghazala.anwar@odont.uio.no
Arulselvan, Pranchana Tannhelsesekretær pranchana.arulselvan@odont.uio.no
Aspaas, Majken Tannhelsesekretær majken.aspaas@odont.uio.no
Aspelund, Stine Tannhelsesekretær stine.aspelund@odont.uio.no
Bremnes, Alexander Overingeniør 99525218 alexabre@odont.uio.no
Dabestani, Seid Adnan Avdelingsingeniør s.a.dabestani@odont.uio.no
Elangarajah, Pramila Klinikksekretær pramila.elangarajah@odont.uio.no
Evensen, Marita Spes.utd.sykepleier marita.evensen@odont.uio.no
Færøvig, Maria Lucete Inst.tannl.m/spes m.l.farovig@odont.uio.no
Granberg, Turid Klinikk avd.leder +47 22852253 turid.granberg@odont.uio.no
Haldorsen, Maj-Helen Klinikksekretær 22852201 47262645 (mob) majh@odont.uio.no
Harder, Else Spes.utd.sykepleier else.harder@odont.uio.no
Hartmann, Olaug Vist Tannpleier +47 22852104 o.v.hartmann@odont.uio.no PACS
Hauge, Marianne Lange Klinikksekretær +47 22852234 m.l.hauge@odont.uio.no
Heiberg, Inger Klinikk avd.leder +47 22852025 inger.heiberg@odont.uio.no
Hol, Caroline Stipendiat caroline.hol@odont.uio.no
Hole, Aud Jorid Kjellsbøl Tannpleier +47 22852244 a.j.k.hole@odont.uio.no PACS
Ilekuttige, Renuka Fernando Tannhelsesekretær 22852201 r.f.ilekuttige@odont.uio.no
Jacobsen, Helen Cecilie Klinikksekretær +47 22852015 h.c.jacobsen@odont.uio.no
Jacobsen, Wenche Klinikksekretær +47 22852104 wenche.jacobsen@odont.uio.no
Jahiji, Aferdita Tannpleier +47 22852188 aferdita.jahiji@odont.uio.no
Kalvik, Ulla Spes.utd.sykepleier ulla.kalvik@odont.uio.no
Kjellvold, Gro Anita Klinikksekretær g.a.kjellvold@odont.uio.no
Kolstad, Janne Beate Klinikksekretær j.b.kolstad@odont.uio.no
Lang, Trine Elin Brobakke Førstekonsulent +47 22852297 t.e.b.lang@odont.uio.no
Meyer, Ann Cathrin Klinikksekretær +47 47378165 (mob) a.c.meyer@odont.uio.no
Mosebekk, Helle Eckard Førstekonsulent +47 22852289 h.e.mosebekk@odont.uio.no
Myhre, Anita Margareth Tannhelsesekretær +47 22852104 a.m.myhre@odont.uio.no
Panahkhahi, Parivash Klinikksekretær +47 90623367 parivash.panahkhahi@odont.uio.no Klinikk for spesialbehandling
Pedersen, Lars Erik Spes.utd.sykepleier l.e.pedersen@odont.uio.no
Rasmussen, Hilde Klinikksekretær hilde.rasmussen@odont.uio.no
Saltnes, Helvi Klinikksekretær +47 22852283 helvi.saltnes@odont.uio.no
Schøne, Rigmor Klinikksekretær +47 90158694 +47 90158694 (mob) rigmor.schone@odont.uio.no
Sjølie, Katarina Klinikk avd.leder +47 22852096 katarina.sjolie@odont.uio.no
Solbakken, Lena Førstekonsulent +47 22852258 lena.solbakken@odont.uio.no
Solbrekken, Heidi Kristin Tannhelsesekretær +47 22852025 h.k.solbrekken@odont.uio.no
Solhaug, Grete Bjøralt Klinikksekretær g.b.solhaug@odont.uio.no
Strømfjord, Sissel Oversykepleier +47 22852246 +47 95212811 (mob) sissel.stromfjord@odont.uio.no
Thorkildsen, Anita S. Tannhelsesekretær a.s.thorkildsen@odont.uio.no
Totland, Brit Tannhelsesekretær brit.totland@odont.uio.no
Tran, Loan Thi Kim Tannhelsesekretær l.t.k.tran@odont.uio.no
Turkanovic, Sanda Tannhelsesekretær sanda.turkanovic@odont.uio.no
Vollen, Mona Kathrine Sykepleier +47 92255983 m.k.vollen@odont.uio.no
Våler, Hege Kristin Klinikk avd.leder +47 22852203 h.k.valer@odont.uio.no
Ødegård, Anne-Karin Tannhelsesekretær +47 22852233 a.k.odegard@odont.uio.no