Most recent publications

The last 100 publications in Cristin

 • Balaban, Gabriel; Halliday, Brian P.; Hammersley, Daniel; Rinaldi, Christopher A.; Prasad, Sanjay K. & Bishop, Martin J. [Show all 7 contributors for this article] (2022). Left ventricular shape predicts arrhythmic risk in fibrotic dilated cardiomyopathy. Europace. ISSN 1099-5129. 24(7), p. 1137–1147. doi: 10.1093/europace/euab306.
 • Lyngstad, Gaute; Skjelbred, Per; Swanson, David Michael & Skoglund, Lasse Ansgar (2021). Analgesic effect of oral ibuprofen 400, 600, and 800 mg; paracetamol 500 and 1000 mg; and paracetamol 1000 mg plus 60 mg codeine in acute postoperative pain: a single-dose, randomized, placebo-controlled, and double-blind study. European Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0031-6970. p. 1–10. doi: 10.1007/s00228-021-03231-9. Full text in Research Archive
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2020). Munnskyllemidler mot pandemisk/epidemisk virus – En kort oversikt. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 130(8), p. 620–625.
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2017). Smertelindring i odontologisk praksis. Aktuell Nordisk odontologi. ISSN 1902-3545. 42, p. 88–98. doi: 10.18261/issn.2058-7538.
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Steinsvåg, Sverre K (2013). Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013. In Fjellstad, Trygve & Fjeldstad, Trygve (Ed.), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-90732-11-5. p. 1177–1180.
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Steinsvåg, Sverre K (2013). Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013. In Fjellstad, Trygve & Fjeldstad, Trygve (Ed.), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-90732-11-5. p. 399–418.
 • Johansson, Ann-Katrin Gerd; Jorkjend, Lars Thoralf; Cuida Marthinussen, Ileana Mihaela & Johansson, Anders (2012). A comparison of two clinical methods for measuring saliva in patients with Sjögren's syndrome. Acta Odontologica Scandinavica. ISSN 0001-6357. 70(3), p. 251–254. doi: 10.3109/00016357.2011.640285.
 • Kvakestad, Kari Gravem & Løkken, Per (2008). Seksuelle fantasier ved sedering. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 118(5), p. 306–310.
 • Hanvold, Karl Iver; Vigen, Ellen Christine; Jorkjend, Lars; Aass, Anne Merete & Skoglund, Lasse Ansgar (2008). Increase in volume of dental local anaesthetic solution while maintaining the tissue lidocaine and adrenaline concentration does not increase acute postoperative pain after gingivectomy. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. ISSN 0266-4356. 46(3), p. 218–222. doi: 10.1016/j.bjoms.2007.10.004.
 • Jorkjend, Lars; Bergenholtz, Axel; Johansson, Ann-Katrin Gerd & Johansson, Anders (2008). Effect of Pilocarpine on impaired salivary secretion in patients with Sjögren's syndrome. Swedish Dental Journal. ISSN 0347-9994. 32(2), p. 49–56.
 • Pettersen, Kjell; Kvan, Elena; Rollag, Arnfinn; Stavem, Knut & Reikvam, Åsmund (2008). Health-related quality of life after myocardial infarction is associated with level of left ventricular ejection fraction. BMC Cardiovascular Disorders. ISSN 1471-2261. 8. doi: 10.1186/1471-2261-8-28.
 • Viktil, Kirsten K; Blix, Hege Salvesen & Reikvam, Åsmund (2008). The Janus face of polypharmacy - overuse versus underuse of medicine. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 18(2), p. 147–152.
 • Løkken, Per; Skoglund, Lasse Ansgar & Skjelbred, Per (2007). Kjeveosteonekrose ved bisfosfonatbehandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 127, p. 1945–1947.
 • Løkken, Per; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2007). Tannbehandling av pasienter som medisineres med bisfosfonater. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 117(10), p. 588–594.
 • Løkken, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2006). Legemiddelbivirkninger i munnhulen. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 116(7), p. 408–413.
 • Løkken, Per & Skjelbred, Per (2005). Bør warfarin og acetylsalisylsyre seponeres før tannekstraksjon? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125(18), p. 2498–2499.
 • Løkken, Per & Skjelbred, Per (2005). Bør antitrombotisk behandling seponeres før tannekstraksjon? Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. p. 770–773.
 • Birkeland, Jan Magne; Marthinussen, Mihaela Cuida; Marthinussen, Mihaela Cudia & Løkken, Per (2005). Utredning og diagnostikk ved munntørrhet belyst ved kasuistikker. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 115(11), p. 648–653.
 • Løkken, Per & Birkeland, Jan Magne (2005). Medikamenter og munntørrhet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125(5), p. 581–582.
 • Birkeland, Jan Magne & Løkken, Per (2005). Munntørrhet - forekomst, diagnostikk og kliniske problemer. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 115(11), p. 636–640.
 • Løkken, Per & Birkeland, Jan Magne (2005). Munntørrhet - årsaker og aktuelle tiltak. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 115(11), p. 642–646.
 • Jorkjend, Lars; Johansson, A & Bergenholtz, A. (2004). Resting and stimulated whole salivary flow rates in Sjögren's syndrome patients over time: a diagnostic aid for subsidized dental care? Acta Odontologica Scandinavica. ISSN 0001-6357. 62(5), p. 264–268.

View all works in Cristin

 • Lyngstad, Gaute; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2012). Numbers needed to treat (NNT) is influenced by the choice of analgesic drugs used in analgesic trials and the duration of the observation period: A trial with ibuprofen and paracetamol-containing analgesics. IASP Press. ISBN 978-0-931092-96-1. 1 p.

View all works in Cristin

 • Skoglund, Lasse Ansgar (2020). NTFs nye obligatoriske etterutdanning: Svar til Sigbjørn Løes. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 130(9).
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2020). NTFs nye obligatoriske etterutdanning: En liten kommentar. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 130, p. 734–735.
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2020). Nytt smertestillende legemiddel i dosert form. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 130(5).
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine & Coulthard, Paul (2020). Ibuprofen er fortsatt anbefalt Forutsetningen for valg av smertestillende / antipyretika i tannbehandling og oral kirurgi er en balanse mellom kostnad, nytte og nåværende kunnskap: En kommentar til bruken av NSAIDS, paracetamol eller opioidkombinasjoner som smertestillende midler i Coronavirus (Covid-19)-kompromitterte pasienter. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 130(5), p. 430–432.
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine & Coulthard, Paul (2020). Coronavirus and analgesics. British Dental Journal. ISSN 0007-0610. 228. doi: 10.1038/s41415-020-1485-y.
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Barkvoll, Pål (2019). Blåreseptordningen og tannlegen:Hvorfor holdes pasienter med odontologiske tilstander utenfor? Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 129(5), p. 472–473.
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2019). Medisinske gassprodukter, slik som oksygen og lystgass i odontologisk praksis. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 129(4), p. 354–356.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2018). Orofacial smärta. Ett multidisciplinärt omhändertagande (anmeldelse). Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 118(10), p. 868–869.
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2018). Legemidler, odontologisk praksis og lovverket - tid for en endring! Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 118(8), p. 605–608.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2017). Smiler for nye tenner. [Internet]. Journalen.hioa.no.
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2016). Orajel® kommer til klinikken (på registreringsfritak). Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 126(5), p. 388–390.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2016). Gift og forgiftninger i Norge. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 126(3), p. 266–267.
 • Vigen, Ellen Christine & Skoglund, Lasse Ansgar (2015). Letters to the editor. Dental Update. ISSN 0305-5000. 42(5), p. 493–493.
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2015). Tannpleierens virkeområdet og legemiddelbruk – en liten gordisk knute? Tannstikka : tidsskrift for Norsk tannpleierforening. ISSN 1501-8636. p. 6–11.
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2015). Articaine hydrochloride: is it the solution? Dental Update. ISSN 0305-5000. 42(5).
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2014). Pharmacology: Inflammatory definitions. British Dental Journal. ISSN 0007-0610. 217(2). doi: 10.1038/sj.bdj.2014.554.
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Lygre, Henning (2014). Tannhelsesekretærer og odontologisk lokalanestesi. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 124(4), p. 318–319.
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine & Teigmo, Bente Olin (2014). Stikkskadedirektivet og lokalanestesi i odontologisk praksis. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 124(3), p. 216–219.
 • Landari, Elena; Hustveit, Olav; Trumpy, Ida Gjessing; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2013). Ketamine as single dose analgesics on acute postoperative pain in both genders following surgical removals of third molars. Journal of oral and maxillofacial surgery. ISSN 0278-2391. 71(9), p. e38–e38. doi: 10.1016/j.joms.2013.06.065.
 • Lyngstad, Gaute; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2013). The duration of analgesic drugs is the major determinant for numbers needed to treat (NNT) calculations. Journal of oral and maxillofacial surgery. ISSN 0278-2391. 71(9), p. e37–e38. doi: 10.1016/j.joms.2013.06.064.
 • Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2013). Long-term association between anxiety, and analgesic consumption and postoperative pain experience in Norwegian patients following surgical removal of third molar teeth. Journal of oral and maxillofacial surgery. ISSN 0278-2391. 71(9), p. e41–e42. doi: 10.1016/j.joms.2013.06.072.
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders & Skjelbred, Per (2013). Short-term association between anxiety, self-medication and subjective postoperative clinical signs in Norwegian patients following surgical removal of third molar teeth. Journal of oral and maxillofacial surgery. ISSN 0278-2391. 71(9), p. e42–e43. doi: 10.1016/j.joms.2013.06.073.
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders & Skjelbred, Per (2013). Gender differences in the subjective assessment of the postoperative sequela after third molar surgery. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. ISSN 0266-4356. 51(6). doi: 10.1016/j.bjoms.2013.05.139.
 • Klevstrand, Agnete & Skoglund, Lasse Ansgar (2013). Skylder på munnvann for misfarge. [Newspaper]. Dagens Næringsliv.
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders & Skjelbred, Per (2013). Gender differences in the subjective assessment of the postoperative sequela after third molar surgery.
 • Lyngstad, Gaute; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2012). [PF 149] Numbers needed to treat (NNT) is influenced by the choice of analgesic drugs used in analgesic trials and the duration of the observation period: A trial with ibuprofen and paracetamol-containing analgesics.
 • Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2012). The short form oral health impact profile /OHIP-14) correlates with common subjective postoperative inflammatory symptoms after minor maxillofacial surgery. Milano 2012 14th World Congress on Pain - Abstract/Lectures.
 • Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2012). [PF 046] The short form oral health impact profile (OHIP-14) correlates with common subjective postoperative inflammatory symptoms after minor maxillofacial surgery.
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2012). Clinical experience with articaine - with special reference to neurotoxicity.
 • Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2012). Application of the Oral Health Impact Profile-14 in Norwegian adults following third molar surgery.
 • Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2012). Application of the Oral Health Impact Profile-14 in Norwegian adults following third molar surgery. A pilot study. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. ISSN 0266-4356. 50, p. S46–S47.
 • Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2012). Quality of life assessment in Norwegian adults following third molar surgery.
 • Løkken, Per; Skjelbred, Per; Skoglund, Lasse Ansgar; Hovland, Kjersti & Spigset, Olav (2012). Munnstell med klorheksidin forebygger pneumoni hos intuberte pasienter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 132(6), p. 624–625. doi: 10.4045.
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine & Skjelbred, Per (2012). Diclofenac sodium intramuscularly, or paracetamol intravenously? Question not answered. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. ISSN 0266-4356. 50(1), p. 91–91. doi: 10.1016/j.bjoms.2011.07.013.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2011). Sedation in Norway. The use of standard and advanced sedation techniques.
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine & Jorkjend, Lars Thoralf (2011). Identifying predictors of postoperative pain experience using a dental soft tissue model (gingivectomy). Preliminary results. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. ISSN 0266-4356. 49, p. S102–S102. doi: 10.1016/j.bjoms.2011.03.220.
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine & Jorkjend, Lars Thoralf (2011). Identifying predictors of postoperative pain experience using a dental soft tissue model (gingivectomy). Preliminary results.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2011). Velskrevet og oversiktlig om søvnforstyrrelser. Ronald Attanasio & Dennis R. Bailey. Dental management of sleep disorders. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 121(5).
 • Vigen, Ellen Christine; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2011). Den gode tannlegejournal. Hvilke formål skal en tannlegejournal tjene? Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 121, p. 312–314.
 • Vigen, Ellen Christine; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2011). Den gode henvisning:Svar til Hol og Johannessen. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 121, p. 127–127.
 • Vigen, Ellen Christine; Jorkjend, Lars & Skoglund, Lasse Ansgar (2010). Local anaesthetic containing adrenaline does not alleviate, but increases postoperative pain in a dental model. Der Schmerz (Berlin. Print). ISSN 0932-433X. 24, p. 97–98.
 • Lyngstad, Gaute; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2010). A single dose trial of ibuprofen, paracetamol and the combination of paracetamol with codeine on acute pain after third molar surgery. Der Schmerz (Berlin. Print). ISSN 0932-433X. 24.
 • Landari, Elena; Hustveit, Olav; Trumpy, Ida Gjessing; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2010). Effect of single low ketamine doses on acute postoperative pain in females and males following third molar surgery. Der Schmerz (Berlin. Print). ISSN 0932-433X. 24.
 • Vigen, Ellen Christine; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2010). Den gode henvisning. Hva bør en henvisning fra tannleger inneholde? Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 120(10), p. 676–679.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2010). Headline: Cadence: intravenous acetaminophen's safe concomitant use with other drugs represents major drawcard, pain experts say. [Internet]. Pharmawire - Part of the Financial Times Group.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2010). Headline: Cadence's intravenous acetaminophen likely to provide little utility for severe pain with inflammatory component, experts say. [Internet]. Pharmawire - Part of the Financial Times Group.
 • Landari, Elena; Hustveit, Olav; Trumpy, Ida Gjessing; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2010). Effect of single low ketamine doses on acute postoperative pain in females and males following third molar surgery.
 • Lyngstad, Gaute; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2010). A single dose trial of ibuprofen, paracetamol and the combination of paracetamol with codeine on acute pain after third molar surgery.
 • Vigen, Ellen Christine; Jorkjend, Lars & Skoglund, Lasse Ansgar (2010). Local anaesthetic combining adrenaline does not alleviate, but increases postoperative pain in a dental model.
 • Skistad, Geir Kristian; Mørkved, Knut & Skoglund, Lasse Ansgar (2009). Pain experience after separation of upper first molars is gender dependent. European Journal of Orthodontics. ISSN 0141-5387.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2009). Kort og aktuelt om ansiktssmerter - Sessle BJ, Lavigne GJ, Lund JP (eds) Orofacial pain Quintessence Publ., Co. Ltd., 2008 ISBN-978-0-86715-458-0. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 119(7), p. 464–464.
 • Skistad, Geir Kristian; Mørkved, Knut & Skoglund, Lasse Ansgar (2009). Pain experience after separation of upper first molars is gender dependent (SP 402).
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2008). Dødsfald i tandlægepraksis. Tandlægebladet. ISSN 0039-9353. 112(10), p. 902–902.
 • Løkken, Per (2007). Marx RE: Oral and intravenous bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaws: History, etiology, prevention, and treatment. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 117, p. 705–706.
 • Løkken, Per (2006). Munnpleie viktig - ikke bare for oralt velvære. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 126(9), p. 1230–1230.
 • Løkken, Per & Skjelbred, Per (2005). Antikoagulasjonsbehandling og oralkirurgiske inngrep.Løkken P, Skjelbred P. svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 125(21), p. 2999–2999.
 • Løkken, Per (2005). Munntørrhet.(Intervju). Helsenytt for alle. ISSN 0333-2861. p. 16–17, 27.
 • Bjørnsson, Gudmundur A.; Bjørnland, Tore & Skoglund, Lasse Ansgar (1997). Weaknesses and strengths of the bilateral crossover model for analgesic and anti-inflammatory testing of drugs.
 • Breivik, Else Kristine; Bjørnsson, Gudmundur A.; Pettersen, Nina & Skoglund, Lasse Ansgar (1997). Comparison of 5 pain intensity scales in acute postoperative analgesic trials.

View all works in Cristin