Anne Eikeland

Image of Anne Eikeland
Norwegian version of this page
Phone +47 22852295
Username
Visiting address Geitmyrsveien 71/69 G69/4 etg. 0455 Oslo
Postal address Postboks 1109 Blindern 0317 Oslo

Publications

  • Gimnes, Marit Johanne; Eikeland, Anne & Madsen, Helle (2009). Cirkulationssvikt, Intensivvård : avancerad omvårdnad och behandling. Studentlitteratur AB. p. 351–405.
  • Gimnes, Marit Johanne; Eikeland, Anne & Holm, Helle Madsen (2005). Kardiovaskulær monitorering, Intensivsykepleie. Akribe Forlag. p. 179–184.
  • Eikeland, Anne; Gimnes, Marit Johanne & Holm, Helle Madsen (2005). Sirkulasjonssvikt, Intensivsykepleie. Akribe Forlag. p. 272–313.

View all works in Cristin

  • Eikeland, Anne; Hartviksen, Marit Anne & Kversøy, Kjartan Skogly (2007). Effektfulle verktøy/virkemiddel i samtale med pasienter og kollegaer : hvordan bidrar vi til kontakt, tillit og samarbeid.
  • Eikeland, Anne; Hartviksen, Marit Anne & Kversøy, Kjartan Skogly (2007). Folkehelsearbeid for tannhelsepersonell.
  • Eikeland, Anne; Johannessen, Gudrun & Stubberud, Dag-Gunnar (2004). Har intensivsykepleierens kompetanse betydning for den akutt og/eller kritisk syke pasients behandlingsresultat? En undersøkelse av pasienttilfredshet ved 3 medisinske overvåkningsavdelinger i regi av Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS). Forskningsrapport. Norsk Sykepleierforbund.

View all works in Cristin

Published Nov. 10, 2010 1:27 PM