Overgrepsutsattes dårlige tannhelse kan fylle et helt liv

Nylig ble det publisert en tverrfaglig studie som omhandlet tannhelse sett fra perspektivet til mennesker utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten. Denne studien viste at mennesker som har vært utsatt for overgrep opplever at oral helse gir dem store problemer på svært mange områder i livet.

Bildet kan inneholde: jobb, medisinsk assistent, apotektekniker, forskning.

Foto Ingar A. Storfjell

 Studien ble finansiert av Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør. Forskergruppen var tverrfaglig sammensatt: Professor Tiril Willumsen ved Det odontologiske fakultet ved UiO, tannlege Vibeke Kranstad, psykolog Therese Varvin Fredriksen og sosionom, phd, Siri Søftestad fra TKS.

 

 Dypere forståelse av komplekst utfordringer

– Dette forskningssamarbeidet er viktig av to grunner: Den ene grunnen er at tannhelsepersonell kan få en dypere forståelse for kompleksiteten av de vanskelighetene som pasientene lever med når de skal til tannlege, og det andre er at man som helsepersonell kan få noe redskaper til å møte disse pasientene på en best mulig måte, sier professor Tirill Willumsen, som har ledet arbeidet med denne studien.

–  Det er lite sannsynlig at norske tannleger ikke har overgrepsutsatte i tannlegestolen. Derfor er denne studien så unik, for den viser for første gang hvordan det oppleves å være pasient når man har vært utsatt for overgrep, men også hvordan munnhelse påvirker og er inngripende på nesten alle områder av livet.

 

Overgrepsutsattes erfaringer

–  Det er ikke sikkert at alle som har opplevd overgrep har like store utfordringer med tannhelsen som den gruppen vi har studert, sier Willumsen.  Men jeg tror det er noe med å vite at dette faktisk er en realitet for noen av pasientene man har i stolen.   Denne tematikken kan være så vanskelig å forholde seg til, at man rett og slett ikke orker å ta det inn over seg. Derfor er det så viktig med forskning som tar overgrepsutsattes erfaringer på alvor.

Tverrfaglig forskergruppe

Dette forskningssamarbeidet kom i gang ved at Tiril Willumsen for over 20 år siden gjorde en spørreundersøkelse på støttesenteret for incest, og så har hun lenge hatt lyst til å gjøre en ny studie. Da hun begynte å jobbe i en bistilling på TKS, hadde de også tenkt på å gjøre en kvalitativ studie på dette feltet, så derfor samlet de kreftene og dannet en forskergruppe. I dette teamet ønsket de å ha med en forsker som hadde god kompetanse på kvalitativ forskning, så da tok de kontakt med Siri Søfteland. Slik at forskergruppen bestod av en psykolog, en sosionom og en odontolog, som alle kunne analysere datamaterialet med sin unike fagkompetanse.

 

Helsetjenester til alle

– Som helsepersonell er vi ekstremt opptatt av at vi skal klare å romme pasienten uansett hva de står i, forklarer Willumsen. I sin essens så skal odontologi være et fag som kan tilby tjenester til alle, uansett hvilke erfaringer de bringer med seg.  Men vi ser dessverre ofte at det som har en traumeerfaringer ofte får en dårlig oral helse. De sliter med å komme til tannlegen, og derfor kan disse studiene øke tannhelsepersonellets innsikt, og dermed tilby pasientene en bedre og mer akseptabel behandling.

 

Traumesensitiv tilnærming

Å forholde seg og forstå hvordan overgrep oppleves ER vanskelig. Men nettopp derfor kan denne studien som beskriver hvordan det oppleves for pasientene våre, gjøre det lettere å vise en god empatisk holdning til pasientene når vi skal behandle dem.  For vi vi vet at en traumesenstiv empatisk tilnærming til alle pasienter vi har i stolen, vil gjør det lettere for denne gruppen av pasienter å få den tannbehandlingen de trenger, sier Willumsen

 

Pasienter fra støttesentre

 For å finne pasienter tok forskergruppen kontakt med støttesenteret i Kristiansand, Tønsberg, Telemark, Oslo. Disse sentrene hjalp dem å finne frem til mennesker som både hadde lyst til å fortelle om sine erfaringer, men ikke minst noen som tålte å fortelle om det. Og det var spesielle rutiner under intervjuene for å ivareta informantene på best mulig måte.

 

– Menneskene vi har intervjuet, gir oss mange råd om hvordan vi best kan møte dem når de skal til behandling, forklarer Willumsen.  For halvparten av de vi har intervjuet, går regelmessig til tannlegen. De har funnet en tannlege som de stoler på. 

 

Indre kamp

– Vi som tannlegepersonell trenger ikke å vite alle detaljer om hva et menneske har vært utsatt for, men vi trenger å vite overskriften, om hva som vil være vanskelig for dem i tannbehandlingssituasjonen, sier Willumsen.

 

–  Det handler om at vi kan oppleve at vi har pasienter som har reaksjoner i stolen, som vi som behandlere ikke forstår, og som også kan være uforståelige for pasientene.  Det henger sammen med at det er mange som ikke kobler tannlegesituasjonen til de erfaringene de har hatt tidligere. Disse reaksjonen kan være skremmende for både pasienten og behandleren om ikke forstår dem inn i kontekst, forklarer Willumsen.

 

Studien beskriver også godt den indre kampen som pasientene opplever når skal få tannbehandling. For alle de som ble intervjuet ønsket en god munnhelse.

– Det vil de aller fleste, sier Willumsen. Men det er kanskje spesielt viktig å ha en god munnhelse når munnhulen er traumatisert.

 

Hjelp til å forstå

Willumsen håper at denne studien kan hjelpe alle som jobber med tannhelse til å forstå hvor stor del av livet en dårlig tannhelse kan fylle for en som er traumatisert. Hvor vanskelig det er å ikke klare å pusse tennene, gå rundt med smerter i munnen, ikke kunne smile. Hvor komplisert dette faktisk er for disse menneske og hvor inngripende det er i daglig livet.

 

 

På spørsmål om hvordan Willumsen ser for seg utviklingen av dette fagfeltet sier hun følgende:

 

– Vi er på en god vei, og det skjer mye på bra forskning innen odontologi på dette feltet, både nasjonalt og internasjonalt, men jeg håper som nevnt tidligere at denne studien kan føre til en enda større forståelse og mer aksept for denne delen av odontologien når vi faktisk vet at svært mange mennesker faktisk har vært utsatt for overgrep. Dette er noe som vi som en seriøs helseaktør er nødt til å ta på alvor, og vi må lære oss å orke å stå i det, avslutter Willumsen.

 

Referanser:

 

        "Being considerate every step of the way: a qualitative study analysing trauma‐sensitive dental treatment for childhood sexual abuse survivors" (European Journal of Oral Science)

       

        "Preparering for attack and recovering from battle: Child Sexual Abuse survivors inner experiences of dental treatment." (Community Dentistry and Oral Epidemiology

 

        "Invading Deeply into Self and Everyday Life: How Oral Health-Related Problems Affect the Lives of Child Sexual Abuse Survivors." (Journal of Child Sexual Abuse)

 

 

        

Publisert 14. juni 2020 13:01 - Sist endret 14. juni 2020 13:05