Tørre øyne og tørr munn ved Sjögrens syndrom gir mye lidelse

Sykdom som tilsynelatende ikke er synlig, taper ofte kampen om både oppmerksomhet og forskningsmidler. Den revmatiske lidelsen Sjögrens syndrom er dessverre ikke noe unntak. Kunnskap om hvordan sykdommen manifesterer seg blir derfor viktig for å kunne gi bedre pasientbehandling.

Hake, tunge øyne

Illustrasjon: Marie Lindeman Johansen OD/ UIO

Sjögrens syndrom er en autoimmun sykdom. Det betyr at immunforsvaret lures til å tro at kroppen blir angrepet (av virus og bakterier) selv om det ikke er tilfelle, og går til angrep på seg selv. Ved Sjögrens syndrom er det spesielt spytt- og tårekjertlene som blir angrepet av kroppens overivrige immunforsvar. Spyttkjertelene produserer spytt, noe som er helt avgjørende for at vi skal kunne snakke, smile og ikke minst spise. Og tårevæsken er viktig for at øynene skal holde seg friske.

Tørre øyne og munn

Men hva skjer egentlig når spytt- og tårekjertlene ikke virker som de skal? Og hvilke konsekvenser vil det få for livskvaliteten? I en avhandling ved Det odontologiske fakultet har Shermin Rusten sett nærmere på dette.

Temaene for avhandlingen hennes var å vurdere orale og okulære forandringer og oral helserelatert livskvalitet hos pasienter med Sjögrens syndrom. Det ble gjort omfattende undersøkelser av munnhule, spytt, øyets overflate og tårer. Videre ble forstyrrelser i smak- og luktfunksjon undersøkt, og bakteriene i spyttet ble analysert.

Lite kunnskap

Det kan være vanskelig å ta inn over seg hvor mye lidelse som ofte skjuler seg bak «tørre øyne» og «tørr munn». Men å ha tørre øyne og tørr munn er ofte svært smertefulle tilstander, noe som igjen kan resultere i at livskvaliteten forringes dramatisk for disse pasientene.

Det å forstå hvordan disse tilstandene påvirker pasientene blir derfor avgjørende for å kunne bedre behandlingstilbudet. Men også å øke forståelsen for disse pasientenes plager i andre deler av helsevesenet. På denne måten kan det bli lettere å se disse tilstandene i sammenheng med resten av kroppen.

Sjögrens syndrom gir helt spesifikke utslag på spytt- og tårekjertler, men det finnes også mange pasienter som ikke oppfyller kriteriene for diagnosen Sjögrens syndrom, men som strever med tørre øyne og tørr munn av ukjent årsak. Disse pasientene vies ofte lite oppmerksomhet i forskningen. Det kan også tenkes at det å ha lite spytt endrer bakteriefloraen i munnhulen.

Metoder og resultater

Nedsatt smak og smak- og luktfunksjon var tydelig til stede hos pasienter med Sjögrens syndrom i motsetning til kontrollgruppen. Dette funnet gjaldt også oral helserelatert livskvalitet, som var signifikant dårligere hos pasientene enn hos kontrollgruppen.

I to av artiklene ble resultater fra pasienter med Sjögrens syndrom også sammenlignet med pasienter som ikke oppfylte kriteriene for sykdommen, men hadde plager knyttet til tørr munn og tørre øyne, samt med friske kontrollpersoner. Det viste seg at Sjögrenspasientene hadde betydelig lavere salivasekresjon, noe som betyr at de produserer mindre spytt. Subjektiv følelse av munntørrhet var utbredt hos begge pasientgruppene. Videre fant man at både Sjögrenspasientene og den andre pasientgruppen, hadde større grad av alvorlig tørre øyne enn den friske kontrollgruppen.

Bakterieslekter

Men er det forskjellige bakterier til stede i spyttet hos pasienter rammet av Sjögrens enn hos andre? Bakteriene i spyttet ble kartlagt ved hjelp av PCR og 16S rRNA gensekvensering. Man observerte at noen bakterieslekter dominerte hos pasientene. Det var bakterieslektene Prevotella, Veillonella, Streptococcus, og Haemophilus. Spyttprøvene viste også tegn til at det eksisterte en mikrobiell ubalanse (dysbiose) hos Sjögrens pasientene. Det betyr at noen ufordelaktige bakterier er mer dominerende enn de nyttige bakteriene. 

Veien videre

Hovedkonklusjonen fra disse studiene er at det er viktig med en tverrfaglig subjektiv og objektiv evaluering av pasienter med tørr munn og tørre øyne, fordi dette kan bidra til bedre livskvalitet og pasientomsorg. På sikt kan informasjon om sammensetningen av bakterieflora hos pasienter med Sjögrens kunne bidra til utformingen av salivære biomarkører til bruk i tidlig diagnostikk. Altså at det kanskje vil være mulig å ta en spyttprøve for å avdekke om man har sykdommen eller ikke. I dag finnes det ingen enkel test som presist kan avgjøre om sykdommen er til stede, og veien frem til diagnose kan ofte være lang. Mer kunnskap om sykdommen vil forhåpentligvis endre på dette.

Referanser:

  • Rusthen, Shermin; Kristoffersen, Anne Karin; Young, Alix; Galtung, Hilde; Petrovski, Beata; Palm, Øyvind; Enersen, Morten & Jensen, Janicke Liaaen (2019). Dysbiotic salivary microbiota in dry mouth and primary Sjögren’s syndrome patients. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14(6), s 1- 15 . doi: 10.1371/journal.pone.0218319 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Aqrawi, Lara Adnan; Galtung, Hilde; Vestad, Beate; Øvstebø, Reidun; Thiede, Bernd; Rusthen, Shermin; Young, Alix; Guerreiro, Eduarda; Utheim, Tor Paaske; Chen, Xiangjun; Utheim, Øygunn Aass; Palm, Øyvind & Jensen, Janicke Liaaen (2017). Identification of potential saliva and tear biomarkers in primary Sjögren’s syndrome, utilising the extraction of extracellular vesicles and proteomics analysis. Arthritis Research & Therapy.  ISSN 1478-6354.  19(1) . doi: 10.1186/s13075-017-1228-x Fulltekst i vitenarkiv.
  • Rusthen, Shermin; Young, Alix; Herlofson, Bente Brokstad; Aqrawi, Lara Adnan; Rykke, Morten; Hove, Lene Hystad; Palm, Øyvind; Jensen, Janicke Liaaen & Singh, Preet Bano (2017). Oral disorders and oral health-related quality of life in patients with primary Sjögren’s Syndrome. European Journal of Oral Sciences.  ISSN 0909-8836.  125(4), s 265- 271 . doi: 10.1111/eos.12358 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Tashbayev, Behzod; Rusthen, Shermin; Young, Alix; Herlofson, Bente Brokstad; Hove, Lene Hystad; Singh, Preet Bano; Rykke, Morten; Aqrawi, Lara Adnan; Chen, Xiangjun; Utheim, Øygunn Aass; Utheim, Tor Paaske; Palm, Øyvind & Jensen, Janicke Liaaen (2017). Interdisciplinary, comprehensive oral and ocular evaluation of patients with primary Sjögren's syndrome. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7:10761, s 1- 9 . doi: 10.1038/s41598-017-10809-w Fulltekst i vitenarkiv.

 

Publisert 12. jan. 2021 09:46 - Sist endret 10. mai 2021 15:04