Prøveforelesninger - Side 3

Tid og sted: 10. des. 2012 14:1515:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Rønnaug Sæves ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Funksjonshemming og oral helse – forebygging og utfordringer i klinikken

Tid og sted: 22. nov. 2012 14:1515:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Christiane Petzold ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Surface modification of metal implants 

 

Tid og sted: 8. nov. 2012 14:1515:00, Auditorium I., Geitmyrsveien 69

Aida Mulic ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tannslitasje - historiske aspekter

Tid og sted: 2. feb. 2012 14:15, Store Aud., Geitmyrsveien 69

M.Sc. Johan Caspar Wohlfahrt ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnosis and treatment of peri-implantitis.

Tid og sted: 8. des. 2011 14:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

Cand.polit. Anne Elisabeth Münster Halvari ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Compare and contrast theories of helath behaviour/behavioural change that have been applied to dental health.

Tid og sted: 1. des. 2011 14:15, Aud. 1, Geitmyrsveien 69

M.Ed. Kari Elisabeth Dahl vil holde prøveforelesning over oppgitt emne: Hva menes med livskvalitet, og hvordan kan man måle denne?

 

Tid og sted: 20. okt. 2011 14:15, Geitmyrsveien 69, Aud. 1

Cand.odont. Tove Irene Wigen holder prøveforelesning over oppgitt emne: Kariesmodeller, diskuter utviklingen av slike modeller og den nytten en kan ha av dem.

Tid og sted: 10. feb. 2011 14:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Cand.odont. Elisabeth Aurstad Riksen ved IKO avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The dental enamel as an indicator for drug exposure? 

Tid og sted: 2. des. 2010 14:15, Geitmyrsveien 69 - Auditorium 1

Tannlege Linda Z. Arvidsson ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne TMJ involvement in Juvenile Idiopathic Arthritis -a radiological perspective

Tid og sted: 10. sep. 2010 10:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

cand. scient Margareth V. Tamburstuen ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The making of new bone - status and challenges

Tid og sted: 26. aug. 2010 15:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

DDS Els-Marie Andersson ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dentofacial growt and development in cleft palate patients

Tid og sted: 10. juni 2010 14:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium Auditorium 1 (GV205)

Cand.odont. Odd Carsten Koldsland ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Sammenheng mellom orale sykdommer og allmenn helse"

Tid og sted: 4. juni 2010 10:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

Sebastien Taxt-Lamolle ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Chemical and topographical implant-modifications and tissue response

Tid og sted: 1. juni 2010 15:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1 (GV205)

DDS Mustafa Murat Mutluay ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 'Denture re-lining - a sign of failure of conventional dentures or a genuine adjunct to treatment?'

Tid og sted: 27. mai 2010 14:15, Det odontologiske fakultet, Geitmyrsveien 69, Auditorium 1 (GV01 205)

Tannlege Carl Hjortsjö ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Pasienter med erosjonsskader: Diagnostikk, prevensjon, protetisk behandling - fra kompositt til porselensfasader

Tid og sted: 6. mai 2010 14:15, Domus Medica: Nye auditorium (13), Gaustad, Sognsvannsveien 9

Cand.scient Roya Sabetrasekh ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Differensiering av benceller i et kunstig 3-dimensjonalt miljø - oversikt over molekylære mekanismer og essensielle faktorer

Tid og sted: 26. mars 2009 14:15, Det odontologiske fakultet, Geitemyrsveien 69, Auditorium 1

Tannlege, MSc in Dentistry Rasa Skudutyte-Rysstad ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Trends in dental diseases in a global perspective.

Tid og sted: 22. mai 2008 14:15, Auditorium 1, GV69

cand. odont. Lene Hystad Hove ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Erosjonsskader – fra diagnostikk til behandling

Tid og sted: 24. apr. 2008 14:15, Auditorium 1, GV69

DDS Gökce Meric ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of polymer-based materials for fixed dental prostheses

Tid og sted: 12. des. 2007 14:15, Auditorium 1, GV69

MSc Iman Saleh ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The predictive value of laboratory testing for the clinical performance of endodontic materials