Klinisk Forskningsforum

Vi tar klinisk forskning på alvor.

Klinisk forskningsforum (KFF) ved Det odontologiske fakultet er etablert etter initiativ fra fakultetets forskernettverk.

Foto: colourbox

Klinisk forskningsforum (KFF) ved Det odontologiske fakultet er etablert etter initiativ fra fakultetets forskernettverk.

KFF starter som et virtuelt senter. Her vil innspill på hva som er de største og viktigste kliniske utfordringene samles og kommuniseres i nettverket. Med bidrag fra de ulike fagmiljøene ved IKO/IOB bygges nye store samarbeidsprojekter med en klinisk problemstilling i fokus.

Felles biobanker, en park av avanserte forskningsverktøy, og et utstrakt forskningsmetodenettverk sikrer kvaliteten på den kliniske forskningen ved odontologisk fakultet.

Målet er å generere samarbeid og diskusjon på tvers av etablerte faggrenser.

Log inn

Logg inn for å registrere prosjekter og se de eksisterende.

Spørsmål