Tannhelse på agendaen i kvinnenettverk

Tannlegestudent Ingunn Birkeland var 10.februar invitert til kvinnenettverket "Helseforum for Kvinner" for å snakke om tannhelse.

Tannlegestudent Ingunn Birkeland viser en studentprodusert film om tannpuss hos "Helseforum for Kvinner" (Foto: Helseforum for Kvinner)

Birkeland demonstrerte grunnleggende tannpuss -teknikker. Hun informerte i tillegg om behandlingstilbudet ved Det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, og litt om ulike tannkjøttsykdommer.

Tannhelseprosjekt

- I forbindelse med tannhelseprosjekt sponset av Helsedirektoratet hadde initiativtakerne i "Helseforum for Kvinner" som mål å legge til rette for metoder som sprer informasjon og opplysning om tannhelse og tannhelsefremmende og forebyggende tiltak til befolkningen. Dette uttaler sykepleier Azra Feraget som jobber for Helseforumet.

Helseforum for kvinner

Målgruppen er alle de som senteret er tilgjengelig for, dvs. flere hundre kvinner i ulike alder med migrasjonsbakgrunn og andre kvinner i Oslo.

Venter for lenge med å gå til tannlege

-Svært mange går sjelden til tannlege, og venter til det er "for sent" og pådrar seg alvorlige sekundære tilstander som enkelt og rimelig kunne vært unngått, mener Azra Feraget.

Behov for informasjon

- Helseforumet opplever at mange ikke går til tannlegen fordi de har svak økonomi og manglende kunnskap  om tannhelse og rettigheter ved spesifikke sykdommer. Mange foreldre tror f. eks fortsatt at melketenner ikke trenger å pusses, sier Feraget.

Det visuelle gir større inntrykk

- Helseforum for kvinner har tidligere hatt en del eksterne forelesere om tannhelse, påpeker Feraget. - Ingunn Birkeland fra Odontologisk Studentutvalg (OSU) var den som tydeligst har demonstrert grunnleggende tannpuss- teknikker.

Birkeland tok i bruk video- demonstrasjon. -Helseforumet opplever at video og gode bilder er viktige verktøy for å spre informasjon til sine deltaker som ikke har gode norske kunnskaper. Det visuelle gir større inntrykk, avslutter hun.

Nyttig informasjon om tilbudet ved Det Odontologiske fakultet

Deltakerne kjente ikke til tilbudet ved Det Odontologiske fakultetet fra før. Det var mange spørsmål om tilbudet ved fakultetet og priser.

Tannkjøttsykdommer

- Et annet viktig tema Ingunn snakket om var tannkjøttsykdommer som gingivitt og periodontitt, forteller Feraget.

Godt oppmøte

Oppmøtet var veldig bra, tilsammen 24 kvinner og 3 ansatte.

Det ble tatt videoopptak av foredraget for å kunne vise det til flere medlemmer som ikke var tilstede.

Fremtidig samarbeid

- Forumet håper på å få til et videre samarbeid med fakultetet via OSU. For eksempel kan det være aktuelt å sette opp flere forelesninger før sommeren. "Helseforum for Kvinner" er veldig fornøyd med innsatsen til student Birkeland. Vi gleder oss til evt. videre samarbeid, påpeker Feraget.
 
- OSU vil på sin side ha et samarbeid med fakultetet, og se på mulighetene for å opprette en frivillig gruppe med studenter som  kan informere om tannhelse, sier student Birkeland. Det kan være flere aktuelle temaer innenfor området tannhelse å sette på agendaen.

 
 
 
 
Av Kjersti Carlsen
Publisert 21. feb. 2014 12:22 - Sist endret 21. feb. 2014 12:33