Nytt Ferdighetssenter for studentene

15. februar 2013 åpnet tilbygget til Domus Medica, med topp moderne undervisningslokaler er klare til bruk for fakultetets studenter.

Det nye auditoriet i tilbygget til Domus Medica. Foto: Per Gran.

Det odontologiske fakultet disponerer flere store og lyse undervisingslokaler, hvor blant annet 5. semester odontologistudenter har tilgang til Ferdighetssenteret, som har topp moderne teknisk utstyr for undervisning.

Topp moderne senter

Det odontologiske fakultet vil disponere ca 1000m2 i dette tilbyggets første etasje.Dette arealet skal anvendes som et ferdighetssenter, der den propedeutiske treningen skal foregå på helt nye og moderne modeller og simulatorer. Det vil i dette nybygget også være tilgang på til topp moderne undervisningslokaler hvor det nyeste innen undervisningsmateriell tas i bruk.

I tillegg til å bedre – og å øke – undervisningskapasiteten av tannleger, vil tilbygget befeste fakultetets forskningsmiljø, og styrke våre konkurranse internasjonalt om både forskningsmidler og -talenter.

FS

Bilder av Per Gran, UiO

Publisert 18. feb. 2013 12:32 - Sist endret 11. feb. 2016 10:24