Farmakologi og farmakoterapi

Farmakologi er vitenskapen om legemidlene, deres opprinnelse, sammensetning, skjebne i organismen (farmakokinetikk), deres virkningsmekanismer (farmakodynamikk) og deres kliniske bruk.

Odontologisk farmakologi tar utgangspunkt i dette omfattende fagområdet med spesiell vekt på hvordan legemidler brukes i odontologisk behandling av pasienter og hvordan pasientens legemiddelbruk kan påvirke den odontologiske behandlingen.

 

Illustrasjonsfoto: Lasse A. Skoglund, UiO

Seksjonen driver forskningsbasert undervisning av tannlege- og medisinerstudenter på masternivå samt tannpleierstudenter på bachelornivå. I tillegg gis undervisning i form av spesialkurs til odontologiske spesialistkandidater og praktiserende tannleger.

Som fag og forskningsområde har farmakologien sterk tverrfaglig forankring både i basale biomedisinske fag og spesielt i klinisk odontologi.  

 

 

 

 

 

 

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 6. des. 2017 11:24