English version of this page

Farmakologi og farmakoterapi

Farmakologi er vitenskapen om legemidlene, deres opprinnelse, sammensetning, skjebne i organismen (farmakokinetikk), deres virkningsmekanismer (farmakodynamikk) og deres kliniske bruk.

Odontologisk farmakologi tar utgangspunkt i dette omfattende fagområdet med spesiell vekt på hvordan legemidler brukes i odontologisk behandling av pasienter og hvordan pasientens legemiddelbruk kan påvirke den odontologiske behandlingen.

Bildet kan inneholde: person, hår, ledd, hud, skulder.

Illustrasjonsfoto: Lasse A. Skoglund, UiO

Seksjonen driver forskningsbasert undervisning av tannlege- og medisinerstudenter på masternivå samt tannpleierstudenter på bachelornivå. I tillegg gis undervisning i form av spesialkurs til odontologiske spesialistkandidater og praktiserende tannleger.

Som fag og forskningsområde har farmakologien sterk tverrfaglig forankring både i basale biomedisinske fag og spesielt i klinisk odontologi.  

Seksjon for farmakologi og farmakoterapi

Postadresse

Postboks 1109 Blindern,

0317 OSLO

Besøksadresse

Geitmyrsveien 71,

0455 Oslo

Fagpersoner

Førstelektor/ tannlege PhD
Elisabeth Aurstad Riksen - Institutt for klinisk odontologi (uio.no)

E-post: e.a.riksen@odont.uio.no

 

Postdoktor/ farmakolog

Kristi henjum - Søk etter personer - Universitetet i Oslo (uio.no)

E-post: kristi.henjum@medisin.uio.no

 

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 7. okt. 2021 22:36