Forskning

Målsettingen for seksjonens forskningsinnsats er å skape et rasjonelt grunnlag for en effektiv, trygg og kostnadseffektiv legemiddelbruk i odontologisk pasientbehandling gjennom forskning på legemidlenes kliniske effekter.

Seksjonen driver avansert translasjonsforskning på hvordan legemidler virker under sykdomstilstander slik at nytten av gamle og nye legemidler kan korrigeres og forbedres.

Seksjonen viktigste kliniske forskningsområder er fokusert på analgetiske og anti-inflammatoriske legemidler samt sentraltvirkende legemidler med analgetisk og sedativ effekt.

 

 

Publisert 1. okt. 2010 14:03 - Sist endret 5. mai 2014 17:50