English version of this page

Farmakologi og farmakoterapi

Farmakologi er vitenskapen om legemidlene, deres opprinnelse, sammensetning, skjebne i organismen (farmakokinetikk), deres virkningsmekanismer (farmakodynamikk) og deres kliniske bruk.

Odontologisk farmakologi tar utgangspunkt i dette omfattende fagområdet med spesiell vekt på hvordan legemidler brukes i odontologisk behandling av pasienter og hvordan pasientens legemiddelbruk kan påvirke den odontologiske behandlingen.

Bildet kan inneholde: person, hår, ledd, hud, skulder.

Illustrasjonsfoto: Lasse A. Skoglund, UiO

Seksjonen driver forskningsbasert undervisning av tannlege- og medisinerstudenter på masternivå samt tannpleierstudenter på bachelornivå. I tillegg gis undervisning i form av spesialkurs til odontologiske spesialistkandidater og praktiserende tannleger.

Som fag og forskningsområde har farmakologien sterk tverrfaglig forankring både i basale biomedisinske fag og spesielt i klinisk odontologi.  

Seksjon for farmakologi og farmakoterapi

Postboks 1119 Blindern
N-0317 Oslo, Norge
Telefon: 22 84 46 72
Telefax: 22 84 46 70

Besøksadresse

Bygning 19, Ullevål Universitetssykehus, Inngang B (3. etg. til venstre og helt inn i korridoren)

Fagleder

Professor
Lasse A. Skoglund

E-post: l.a.skoglund@odont.uio.no

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 20. sep. 2021 15:13