Kursvirksomhet

Som en del av ansvarsomådet for Seksjonen holdes det årlig universitetsbaserte kurs for etterutdannelse av tannleger og tannpleiere.

Kursene fokuserer på emner innen anvendt odontologisk farmakoterapi. Tidligere kurs har omfattet emner innen munnskyllemidler, postoperativ smertebehandling og lokalanestesi.

Avdelingen ønsker å holde en høy faglig profil med frontlinjekunnskap innen emnene og inviterer forelesere fra utenlandske fagmiljøer hvor dette er ønskelig.

 

Kurs i bruk av legemidler i tannlegepraksis for tannleger utdannet utenfor Norge

Onsdag 29. august 2018 kl. 9:00 – 14:00

Kursavgift:         1000,- for studenter under utdannelse utenfor Norge

                             1750,- for tannleger utdannet i Norge

Sted: Store Auditorium, Det odontologiske fakultet, Geitmyrsveien 69/71

Bussrute 37 og 20 stopper like ved. Parkeringsplasser i området finnes, men er dessverre avgiftsbelagt av Oslo Kommune.

PÅMELDING HER

Kursholder: Professor Lasse Ansgar Skoglund, DrSci, DiplSci GenBiology, DiplSedation&PainControl, Cand.odont, Fellow FDS Royal College of Surgery(England), fagleder av Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, IKO, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  Han har spesialutdannelse i farmakologi og toksikologi samt spesialutdannelse i smerte og sedasjonsbehandling. Professor Lasse Ansgar Skoglund er spesialist i oral kirurgi og oral medisin i Norge, og oral kirurgi i Sverige, Danmark og Storbritannia, gjesteprofessor ved Faculty of Medical and Human Sciences, School of Dentistry, University of Manchester og forsker ved Avdeling for Ansikts- og Kjevekirurgi, Oslo Universitetssykehus (Ullevål).

 

Hva gir kurset deg?

Kurset er spesiallaget for tannleger med utdannelse utenfor Norge

Selv om mange av legemidlene tannleger møter i praksis ved egen bruk eller brukt av pasienter er de samme i Norge som i utlandet kan de ha forskjellige brukstradisjoner. I tillegg er mange legemidler tilgjengelige i utlandet, men ikke i Norge.

Derfor kan nasjonale retningslinjer for legemiddelbruk samt hva som er allment akseptert av norske fagmiljøer være svært annerledes enn de som finnes i land utenfor Norge hvor en har tatt sin tannlegeutdannelse.

Kurset er ment som en generell innføring i hvilke typer reseptbelagte legemidler som brukes til hva i en odontologisk allmennpraksis i Norge ut fra den Felleskatalogen. Retningslinjer for dosering samt hva en skal være oppmerksom på med hensyn til pasientenes ordinære legemidler vil bli gjennomgått. Til slutt vil en gjennomgå en rekke reseptfrie legemidler som kan være nyttige i tannlegepraksisen.

Kurset tar også for seg hvilke spesielle regler og krav som gjelder for utøvelse av tannlegevirksomheten med hensyn til legemidler i Norge.

Regelverk for egen import av legemidler til odontologisk bruk («rekvirering på registreringsfritak») som ikke finnes tilgjengelig i Norge vil bli gjennomgått.

Diplom for kursdeltagelse gis etter kursets avslutning.

 

 

 

 

Tidligere kurs

Kurs lørdag 24.mai 2014

 • "Den kroniske smertepasienten i odontologisk praksis" ved professor Thomas List, Malmø og professor Lasse A. Skoglund, Oslo.
 • Arrangør: Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, UiO.
 • Lørdag 24.mai 2014, Store Auditorium, Det odontologiske fakultet, UiO, Geitmyrsveien 69/71, kl. 9.00-14.45.
 • Program

Kurs lørdag 12. september 2015

 • «Noen problemer ved bruk av legemidler i tannlegepraksis» ved professor Lasse A. Skoglund, Oslo.
 •  Arrangør: Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, UiO.
 • Lørdag 12. september, Store Auditorium, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Geitmyrsveien 69/71, 0455 Oslo, kl. 9:00-14:00.

Kurs lørdag 2. april 2016

 • "Sedasjon i odontologisk allmennpraksis – voksne og barn –" ved professor Lasse A. Skoglund, Oslo.
 • Arrangør: Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, UiO.
 • Lørdag 2. april 2016 Store auditorium, Det odontologiske fakultet, Geitmyrsveien 69/71, 0455, kl. 9:00-13.00.

Kurs lørdag 7. april 2018

 • «Quick & Dirty kurs i bruk av legemidler i tannlegepraksis for tannleger utdannet utenfor Norge» professor Lasse A. Skoglund, Oslo.
 • Arrangør: Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, UiO.
 • Lørdag 7. april 2018, Store Auditorium, Det odontologiske fakultet, UiO, Geitmyrsveien 69/71, kl. 8.30-13.00.

 

 

 

 

Publisert 5. mai 2014 17:54 - Sist endret 13. aug. 2018 17:27