THR- Tannhygiene registrering

 • Bakterier fra munnhulen som dannes i plakk (belegg) øker fare for blant annet munn- og lungesykdommer hos mennesker med nedsatt allmenntilstand
 • Plakk dannes når tennene ikke blir pusset.
 • Plakk dannes kontinuerlig og må derfor fjernes regelmessig, dvs hver dag, for å bevare god tannhygiene.

THR er et hjelpemiddel for hjelpepersonell til å vurdere tannhygiene.

THR er utviklet med tanke på

 • Å være rask å utføre
 • Å kunne brukes uten spesialutstyr
 • Å gi minimal belastning for pasienten
 • Å gi et mål som er enkelt å vurdere (daglig) og journalføres (ukentlig) for å registrere status og oppdage endringer.

Introduksjonsvideo

DHR Instructional Video

THR Instruksjonsfilm

Veiledning for Tann Hygiene Registrering (THR)

 • Vurdere tann for tann om det er plakk: ja/nei
 • Bruk hele tannflaten som grunnlag for vurdering
 • Se først på tennene i overkjeven, se så på tennene i underkjeven
 • Legg sammen tall for overkjeve og underkjeve (=total score)
 • Dersom en kjeve er tannløs, scores kjeven med tenner som vanlig, gang så med 2  (ex. Underkjeven er tannløs, overkjeve score=1: 1x2=2, ikke tilfredsstillende tannpusskvalitet)
 • Ved usikkerhet om det er plakk (ja/nei), velg alltid ja
 • Ved i usikkerhet om score, velg alltid høyeste verdi/score

 

Publisert 18. juni 2015 13:04 - Sist endret 8. des. 2017 13:47