Radiologiseminar: CBCT i odontologiske virksomheter

Et fagseminar for kjeve- og ansiktsradiologer, radiografer, medisinske fysikere, tannleger og leverandører av CBCT.

Dette er det andre seminaret om CBCT som holdes i Norge. Første seminaret ble avholdt i Arendal januar 2011.

Tid: 12.- 13. januar 2012
Sted: Oslo, Institutt for klinisk odontologi, Geitmyrsveien 69
Påmelding: den ordinære påmeldinsfristen har gått ut. For etterpåmelding kontakt: Gerald Torgersen
Deltakeravgift: 1100 NOK
Deltakeravgiften betales til kontonummer 6311.05.68705 (Nordea) og merkes med kurstittelen samt adresseres til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør, Postboks 783 Stoa, 4809 Arendal.

Arrangør:

Spesielt inviterte foredragsholdere: Professor Keith Horner, leder av SEDENTEXCT-prosjektet og Per Lüdemann fra Helsedirektoratet

Caroline Hol
TkS
Marie Solberg
Statens strålevern
Gerald R. Torgersen
IKO, UiO

 

 

Emneord: Cone Beam CT, CBCT, dental radiologi, dental radiology, maxillofacial radiology, radiation protection, kjeve- og ansiktsradiologi, strålevern
Publisert 7. des. 2011 16:34 - Sist endret 5. juli 2022 10:42