Radiologiseminar: CBCT i odontologiske virksomheter

Et fagseminar for kjeve- og ansiktsradiologer, radiografer, medisinske fysikere, tannleger og leverandører av CBCT.

Dette er det andre seminaret om CBCT som holdes i Norge. Første seminaret ble avholdt i Arendal januar 2011.

Tid: 12.- 13. januar 2012
Sted: Oslo, Institutt for klinisk odontologi, Geitmyrsveien 69
Påmelding: Senest 16. desember 2011 på nettskjema
Deltakeravgift: 1100 NOK
Deltakeravgiften betales til kontonummer 6311.05.68705 (Nordea) og merkes med kurstittelen samt adresseres til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør, Postboks 783 Stoa, 4809 Arendal.

Arrangør:

Spesielt inviterte foredragsholdere: Professor Keith Horner, leder av SEDENTEXCT-prosjektet og Per Lüdemann fra Helsedirektoratet

Program:

Dag 1

11.00-12.00: Lunsj

12.00-14.30: SEDENTEXCT prosjektet: forsvarlig og evidensbasert bruk av CBCT

14.30-15.00: Pause

15.00-16.00: Resultater fra tilsynsrunde

16.00-16.30: Pause

16.30-18.00: Relevant og dokumenterbar kompetanse i CBCT virksomheter

 

Dag 2

08.30-09.30: Strålevernskoordinators oppgaver

                    Krav til leverandører av CBCT

09.30-09.45: Pause

09.45-10.45: QA CBCT – utvikling av felles rutiner

10.45-11.00: Pause

11.00-11.30: Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling:
                   bruk av takst 809/810

11.30-11.45: Oppsummering. Avslutning.

 

Det legges opp til plenumsdiskusjoner med tanke på nærme oss løsninger for dagens uavklarte utfordringer ved CBCT virksomhet

Caroline Hol
TkS
Marie Solberg
Statens strålevern
Gerald R. Torgersen
IKO, UiO

 

 

Emneord: Cone Beam CT, CBCT, dental radiologi, dental radiology, maxillofacial radiology, radiation protection, kjeve- og ansiktsradiologi, strålevern
Publisert 2. des. 2014 11:24 - Sist endret 23. apr. 2021 14:53