Forskning

Flere forskningsprosjekter foregår på avdelingen. 

Avansert røntgendiagnostikk med redusert strålebelastning

Vi samarbeider med Statens strålevern om mulighetene for å redusere strålebelastningen ved avansert diagnostikk.  Vanligvis kan vi utføre undersøkelser ved langt mindre strålebelastning enn det man vanligvis gjør på medisinske institusjoner. 

Kjeveleddsdiagnostikk

Vi forsker også på pasienter med ansiktssmerter og følger forandringer over tid i kjeveleddene etter kirurgisk behandling og etter injeksjonsbehandling.  Sammen med amerikanske og japanske forskere arbeider vi med et klassifikasjons- og graderingssystem for ”prolaps og slitasjegikt” i kjeveledd.  I et prosjekt følger vi pasienter med barneleddgikt i nesten 30 år for å studere forandringer i ansiktsskjelettet fra barneårene og til voksen alder. 

Kjeveleddskader etter strålebehandling

Vi studerer også pasienter med skader i kjeveskjelettet etter strålebehandling, og skader etter bruk av visse typer medisiner bl.a. brukt i behandling av benskjørhet. 

Sjeldne medisinske tilstander

Vi forsker også på pasienter med sjeldne medisinske tilstander eller sjeldne tilstander i kjeveskjelettet.  Flere av prosjektene er samarbeidssprosjekter med Rikshospitalet eller TAKO-senteret.

Langtidsoppfølging etter kirurgisk replassering av displasserte leddskiver i kjeveledd

Klikk her for mer info  ...

 

Publisert 5. okt. 2010 14:26 - Sist endret 15. jan. 2019 12:12