English version of this page

Avdeling for pedodonti og atferdsfag

Foto: Jan Unneberg

Pedodonti omfatter de ulike odontologiske disipliner anvendt på og tilpasset individer i vekst og utvikling, definert som barn og ungdom 0-18 år.

For denne aldersgruppen har Avdeling for pedodonti ansvar for forskning, undervisning og formidling innen følgende områder: kariologi, dentale utviklingsforstyrrelser, traumatologi, endodonti, oral kirurgi og oral medisin, periodontale sykdommer, frykt og smertekontroll og pediatri.

Grunnutdanningen

Grunnutdanningen i pedodonti er lagt til 9. og 10. semester. Den omfatter både teoretisk, propedeutisk, poliklinisk og klinisk virksomhet inkludert bruk av farmakologiske og psykologiske metoder ved behandling av frykt og behandlingsvegring hos barn. Avdelingen har også ansvar for et 3-årig spesialutdanningsprogram og for tannpleierutdanningen i pedodonti.

 

Kontakt

Avdeling for pedodonti og atferdsfag
Institutt for klinisk odontologi
Det odontologiske fakultet
Pb. 1109 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse

Geitmyrsveien 71

Fagleder

Tove Irene Wigen

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 9. feb. 2021 12:54