Pågående prosjekter

Ved avdelingen foregår det flere spennende prosjekter.

Biomaterial 

 • Två pågående projekt för rengöring av kontaminerade titanytor. Detta gäller titanimplantat med både blanka och råa ytor
 • Comparison of different etching agents and repair materials used on feldspatic porcelain. Studien görs i samarbete med NIOM
 • Pågående in vitro studier av emaljerosion
 • Utveckling av en replika technique för att studera tanderosioner in vivo samt metoder för att söka reducera emaljerosion

Kraniofacial biologi, diagnostik och behandling   

 • Zirconia abutments for single-tooth implant restorations. A retrospective and clinical follow-up study
 • Implant-supported prostheses in patient with neurologic disabilities. A follow-up study
 • Immediate loaded implants in severely resorbed edentulous maxillae. A 5 year prospective study
 • A prospective evaluation of patient satisfaction after receiving dental implants
 • Virtual planning and real time rehabilitation of malignant tumours of the maxilla
 • A clinical study of the fit of 3 unit metal-ceramic and InCeram-Zirconia bridges
 • Changes in the vertical dimension of occlusion in patients – a thirty-year follow up study
 • Utprovning och utveckling av en digital avtrycksteknik

 • Utvärdering av två olika behandlingar av personer med TMD besvär dels med en biofeedback (Grindcare®) och dels med konventionell bettskena

 • Behandling av patienter med obstruktivt sömnapné syndrom

 • En prospektiv undersökning av de mikrobiologiska och immunologiska förhållandena vid friska och periimplantit drabbade implantat (Ett planerat ph.d.-projekt i samarbete med Specialisttandvården i Uppsala, Sverige)

 

Publisert 5. okt. 2010 17:50 - Sist endret 6. apr. 2018 15:16