Anbefalt litteratur

Læremidler - 7. semester - Protetikk og bittfunksjon

Krone-bro

 

Karlson S, Nilner K, Dahl BL: A textbook of fixed prosthodontics, the Scandinavian approach. Gothia, Stockholm 2009 (Reprint).
Shillingburg HT, Jacobi R: Fundamentals of tooth preparations for cast metal and porcelain restorations Quintessence Publ.Co. Intl. Chicago 1991
Öwall B, et al.: Prosthodontics, Principles and management strategies. London, Mosby-Wolfe; 1996
Milleding P: Preparations for Fixed Prosthodontics. Munksgaard 2012

Partiell protetikk

Molin Thorén M, Gunne J: Textbook of Removable Prosthodontics. Munksgaard 2012

Karlsen K: Avtagbare partielle plateproteser. Nordisk Klinisk Odontologi, Bind V, Kap. 21-IV. Almquist &Wicksell, Stockholm 1986. (Særtrykk i biblioteket og på hjemmesidene til Avd. for protetikk og bittfunksjon.) http://www.odont.uio.no/protetikk/Karlsen.pdf

Studentprosjekt - partiell protese (ligger på avdelingens hjemmeside)

 

SUPPL:
Ekenbäck J et al.:Konstruksjonsprinciper för klammerförankrade proteser. SSPD rapport 1984
Davenport JC et al.: A clinical guide to removable partial dentures. BDJ Books 2000 (finnes også som separate artikler i British Dental Journal okt 2000- mars 2001)
Jepson NJA: Removable Partial Dentures. Quintessence Publ. Comp. 2004
 

 

Bittfunksjon

Klineberg I, Jagger R, Occlusion and Clinical Practice. An evidence-based approach. Publisher: Wright 2004. Isbn: 0-7236-1092-4
SUPPL:
Okeson JP:Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. 5th ed. Publisher: Mosby, 2002. Isbn: 0-3230-1477-1
Magnusson T, Carlsson GE. :Bettskenor i kliniken och på laboratoriet. Invest-Odont AB, Stockholm 1987. 

Læremidler - 8. semester - Protetikk og bittfunksjon

Molin M, Öwall B: Kombinasjonsprotetikk, SSPD rapport 1997

Helprotetikk

Basker RM. et al.: Prosthetic treatment of the endentulous patient, 4th ed Blackwell Munksgaard, Blackwell Publ.Comp. 2002
Holm B, Nyhuus L: Æstetik i protetiken , SSPD rapport 1993
Lundquist L , Lindblad P: Fonetikk och protetikk, SSPD rapport 1997
Bergendal T et al: Overdentures. SSPD rapport 2002

Læremidler 9- 10. semester - Protetikk og bittfunksjon

Implantat 

Lindhe J, Karring T, Lang NP, Clinical Periodontology and Implant Dentistry Munksgaard, København 2003
Lang NP, PERIODONTOLOGY 2000, Vol. 17, Implant Dentistry Munksgaard 1998,
SUPPL:
Lang NP, Karring T, Lindhe J, Proceedings of the 3rd European Workshop on Periodontology Quintessence, Berlin, ISBN 3-87652-306-0
Ellingsen JE, Lyngstadaas SP: Bio-Implant Interface CRC Press, Boca Raton 2004

 

 

Publisert 18. mai 2009 10:29 - Sist endret 17. aug. 2020 14:40