English version of this page

Seksjon for samfunnsodontologi

Foto: Håkon Størmer

Seksjon for Samfunnsodontologi utvikler og formidler kunnskap innenfor epidemiologi helsetjenesteforskning helseøkonomi.

To overgripende problemstillinger

Den ene problemstillingen er forankret i epidemiologi og har fokus på tannsykdommenes årssaksammenhenger, utbredelse og utvikling over tid. Tannhelsen studeres både ut fra et helsefremmende og et sosialt fordelingsperspektiv.

I den andre problemstillingen er fokuset på under hvilke betingelser helsetjenester fordeles, herunder tannhelsetjenester, på en rettferdig måte, og hvordan ulike finansieringssystemer og organisasjonsmodeller kan bidra til en rettferdig og effektiv tjenesteproduksjon. Problemstillingene berører skjæringsflaten mellom markeder og offentlig styring, og hvordan oppgavefordeling og samhandling skal være mellom private aktører og offentlige myndigheter. 

Seksjonens medarbeidere har over mange år publisert regelmessig i vel anerkjente internasjonale fagtidsskrifter og utfører jevnlig utredningsoppdrag for myndighetene.

Besøksadresse

Domus Odontologica, Sognsvannsveien 10, 0372 Oslo.

Postadresse

Postboks 1052 Blindern, 0316 Oslo

Tel/ Faks

22840387/ 22840303

Fagleder

Professor Jostein Grytten

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 9. feb. 2021 13:02