Klinikk for allmenn odontologi - born

Klinikken gjev tannbehandling til born.

Kven er pasientane våre?

Klinikken samarbeider med Tannhelsetjenesten Oslo KF og har behandlingsansvar for born frå skulekrinsane Bjølsen, Bolteløkka, Ila og Sagene. Samarbeidet omfattar småborn frå 0-5 år og skuleborn frå 1.-7. klasse.  Det er i hovudsak studentar som utfører behandlinga under rettleiing av lærar.

Kven kan tilvise til oss?

Helsepersonell kan tilvise til Poliklinikken for undersøking og eventuell oppfølging av born som krev spesiell pedodontisk kompetanse. Føresette kan også kontakte oss på eige initiativ. Ordinær tannbehandling av born og unge blir ikkje utført på Poliklinikken. Den offentlege tannhelsa tilbyr slik behandling til alle born og unge (0-18 år).

Kjeveortopedisk behandling, sjå Klinikk for Spesialbehandling.

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 2. okt. 2018 17:41